Een goede kennis van uw vastgoedbezit is bepalend voor uw toekomstige activiteiten

Een goede kennis van uw vastgoedbezit is bepalend voor uw toekomstige activiteiten

Er zijn tal van openbare klanten (gemeenten, OCMW’s, grondbedrijven …) die veel vastgoed bezitten (meer dan een tiental gebouwen). Die beschikken niet allemaal over de technische middelen of de menselijke vaardigheden om dit vastgoedbezit optimaal te benutten en dat is normaal! De belangrijkste opdracht van openbare marktspelers is immers om tegemoet te komen aan de noden van burgers, en niet om gebouwen te beheren. Vastgoed is slechts een ondersteunende activiteit die hen toelaat om hun publieke opdracht te vervullen.

Als hun vastgoedactiviteit echter niet goed omkaderd wordt, kan het gebruik van de gebouwen zeer snel problematisch worden. Denk maar aan een over- of onderbezetting van de lokalen, een gebrek aan onderhoud dat leidt tot een vroegtijdige beschadiging van de gebouwen, het behoud van nutteloze lokalen in het vastgoedbezit of een slechte inschatting van de totale kosten omdat de onderliggende kosten niet bekend zijn …

Om deze valkuilen te vermijden, zonder de interne teams te overbelasten, doen sommige overheden een beroep op externe diensten om hun vastgoedbezit optimaal te benutten. Deze dienst zal hun vastgoedbezit doorlichten (oppervlakten, gebruiksgraad, kosten, energieprestaties, akoestiek …). Deze diagnose kan aangepast worden volgens de indicatoren die de klant relevant acht en naargelang de gegevens die in het begin beschikbaar zijn. Een dergelijke opdracht kan ook worden opgestart bij klanten die zelf nog niets weten over hun vastgoedbezit. Aan de hand van deze basisgegevens moet een strategie worden uitgewerkt voor de volgende jaren door te anticiperen op het gebruik van de ruimten, de verplaatsingen van de teams, de leegstand van bepaalde gebouwen en de verhoging van de onroerende inkomsten om operationele werkplek te creëren.
Deze maatregelen, die a priori moeilijk uit te voeren lijken door niet-specialisten, kunnen systematisch worden toegepast dankzij een solide methodologie die succesvol is gebleken tijdens talrijke afgeronde opdrachten voor verschillende soorten klanten (universiteiten, kinderdagverblijven, gemeenten …).

Zo maakt de gemeente Brussel bijvoorbeeld een inventaris op van het vastgoed van haar kinderdagverblijven om ze te klasseren op basis van hun vastgoedprestaties (gebruik van de lokalen), hun energieprestaties en hun geluids- en lichtcomfort. Op basis van die diagnose kunnen zij de normen bepalen voor toekomstige kinderdagverblijven. De vestigingen zullen worden vergeleken met die van concurrenten uit de privésector om het crèche-aanbod op het hele Brusselse grondgebied te verbeteren.

De gemeente Elsene gaat dan weer dieper in op de ontwikkelingsmogelijkheden voor vastgoedprojecten in het kader van de wijkcontracten om na te gaan hoeveel rendement investering werkelijk genereren in diverse scenario’s (verkoop onder voorwaarden, erfpacht, behoud van vastgoedbezit, verkoop aan een Community Land Trust). Die return on investment wordt geanalyseerd vanuit een kwantitatief (directe rentabiliteit) én een kwalitatief oogpunt (aantal ter beschikking gestelde conventionele woningen en duur van deze beschikbaarheid)

arrow team members
foto David Monic
David Monic
Expert Vastgoed & Gebiedsontwikkeling

Klanten

  • Steden en provincies

IDEA Consult respecteert de privacy van uw gegevens.
Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren. 
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren of klik op meer informatie.

Ik heb het begrepen