Duurzame ontwikkelvisie voor het recreatiepool Donk in Berlare

Duurzame ontwikkelvisie voor het recreatiepool Donk in Berlare

Het Donkgebied is een uitzonderlijk (water)landschap, met meanders, meersen, de Schelde met zijn open velden, zandruggen met bebouwing en bossen. Het is een gebied waar vele mensen ontspanning zoeken, kinderen op kamp gaan en het water in de zomer verkoeling biedt. 

In opdracht van de Provincie Oost-Vlaanderen werd een strategische gebiedsgerichte visie uitgewerkt voor de recreatiepool Donk.  IDEA Consult vormde samen met Atelier Horizon, Endeavour, Driekwart Groen, Suunta en Rasschaert advocaten een multidisciplinair team voor deze opdracht.

Voor de ontwikkelvisie werd het kenmerkend landschap als basisstructuur opgevat. Er werden twee lussen uitgewerkt die ontdekkingsroutes vormen in het landschap: de lus van de meren en de lus van de (vergeten) meanders. Strategische links tussen de woon- en recreatiekernen vervolledigen het kader. De toekomstige recreatieve ontwikkelingen in het Donkgebied zullen in relatie staan met deze structuur en tegelijk zullen ze de landschapskwaliteiten respecteren, versterken. Omdat waterbeleving het onderscheidend vermogen van het gebied versterkt, wordt hier ook in de toekomst op ingezet: watersporten op Nieuwdonk, recreatieve waterbeleving op Donkmeer en observatie van de waternatuur in de meanders. De visie toont op welke wijze de verblijfsrecreatie verder kan ontwikkelen en hoe meer ingezet kan worden op aanbod voor kinderen en jongeren. Ook zijn er opportuniteiten om de sociale cohesie in het Donkgebied te versterken door het voorzien van ontmoetingsplekken en buurtvoorzieningen. Tot slot heeft het team een toetsingskader voor recreatie uitgewerkt. Hierin worden mogelijkheden voor verschillende types recreatie afgewogen tegenover de landschappelijke en ecologische draagkracht van het gebied.

IDEA adviseerde o.a. over de duurzame uitbouw van het toeristisch en recreatief (logies)aanbod op en rond het Donkmeer, over de integratie van het domein Nieuwdonk in de recreatiepool Donk en het groter gebied van de Kalkense Meersen en over de bijdrage van deze ontwikkeling aan de groeiambities van het Rivierpark Scheldevallei.

arrow team members
foto Michelle Accardo
Michelle Accardo
Expert Regionale & Stedelijke Ontwikkeling / Cultuur & Toerisme

Klanten

  • Steden en provincies

IDEA Consult respecteert de privacy van uw gegevens.
Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren. 
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren of klik op meer informatie.

Ik heb het begrepen