De toekomst van het toerisme – volgens de inwoners én toerismeprofessionals van Gent

De toekomst van het toerisme – volgens de inwoners én toerismeprofessionals van Gent

Het toerisme in Gent zal blijven groeien. De stad wil dit in goede banen leiden. Met een inspraaktraject 'Toerisme van de toekomst' worden inwoners en toerismeprofessionals hierbij betrokken. Met IDEA Consult als partner om het stadsdebat mede te organiseren en modereren.

Het eerste debat werd georganiseerd eind 2019 en zorgde voor concrete input voor een duurzaam beleidsvisie toerisme. Het meest recente debat werd georganiseerd in mei 2022. Op het programma stond een bespreking van de resultaten van het bewonersonderzoek en een pitch van vier betrokken Gentenaren. Twee professionals en twee studenten stelden hun beste idee voor het toerisme in Gent aan het publiek voor gevolgd door een dynamisch debat. Tussendoor en na afloop was er tijd om te netwerken onder genot van een drankje en hapje.

Waarom is de organisatie van een toerismedebat zinvol? Enkele takeaways:

  • Als je inwoners en professionals samenbrengt dan leert iedereen elkaars standpunt kennen en komt er nuance in het verhaal.
  • Als je een stad in een bepaalde richting wilt ontwikkelen voor een specifieke doelgroep (jongeren, toegankelijk…), moet je de doelgroep betrekken bij de bestemmingsontwikkeling.
  • Als je een bewonersonderzoek laat uitvoeren, dan zijn de resultaten er ook om te delen met bewoners en aanleiding voor boeiende gesprekken.
  • Als je vraagt aan de stakeholders op welke manier ze betrokken willen worden bij het toerismebeleid, dan krijg je concrete suggesties en kan je gerichte acties ondernemen.

De stad Gent pioniert op het gebied van toerismebeleid. Zowel inhoudelijk – met duidelijke keuzes gevolgd door concrete acties - als organisatorisch – iedereen is welkom om in debat te gaan en het blijft niet bij een eenmalig inspraakmoment. Een meerstemmige beleidsvisie toerisme is daarmee een feit én een primeur in Vlaanderen.

Meer info over dit initiatief via visitgent

arrow team members
foto Michelle Accardo
Michelle Accardo
Expert Regionale & Stedelijke Ontwikkeling / Cultuur & Toerisme

IDEA Consult respecteert de privacy van uw gegevens.
Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren. 
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren of klik op meer informatie.

Ik heb het begrepen