De SDG’s in de gemeentelijke bestuursakkoorden 2019-2024

De SDG’s in de gemeentelijke bestuursakkoorden 2019-2024

De Sustainable Development Goals (SDG’s) hebben hun entree gemaakt in de bestuursakkoorden van de Vlaamse steden en gemeenten voor de legislatuur 2019-2024. Bij een analyse van 54 bestuursakkoorden vond IDEA Consult in 39% (21 teksten) een verwijzing naar de SDG’s. In 4 op 5 van de gevallen blijft het beperkt tot één tekstuele verwijzing. Het bestuursakkoord van Genk spant de kroon met 4 verwijzingen naar de SDG’s.

De verwijzing naar de SDG’s neemt verschillende vormen aan.

Een aantal steden en gemeenten verwijzen naar hun principiële verantwoordelijkheid als lokaal bestuur op vlak van duurzame ontwikkeling: “als lokale overheid zijn we een doorslaggevende actor om plaatselijk en van onderuit dynamieken op gang te brengen die de transitie naar een duurzame wereld mogelijk maken” (Mortsel); Of zoals Genk het formuleert: “Deze doelstellingen zullen lokaal zijn, of ze zullen niet zijn”.

SDG’s als beleids- en toetsingskader

Regelmatig worden de SDG’s ook opgevoerd als beleids- en toetsingskader:

  • Verschillende besturen gebruiken de SDG’s als leidraad of kapstop voor hun beleidsplan (Berlaar, Bierbeek) of hun omgevingsanalyse (Halle);
  • Sint-Niklaas maakt met icoontjes een verwijzing naar de SDG’s voor elk van hun 50 actieplannen;
  • Zwijndrecht stelt in het algemeen dat beslissingen zullen worden getoetst aan de SDG’s. Ternat gaat daarin nog een stap verder en kondigt aan om in het begin van de legislatuur een duurzaamheidstoets te ontwerpen waaraan elk project zal worden onderworpen.

Deze verschillende insteken tonen de flexibiliteit van werken met het SDG-kader bij het opstellen van strategisch plan.

Integraal en specifiek

De SDG’s hanteren een integrale visie op duurzaamheid, in de lijn van de 3 P’s (people, profit, planet). De stad Halle verwijst daar ook naartoe: “We hanteren een integrale visie op duurzaamheid, zoals vastgelegd in de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen.”

Andere besturen maken vooral verwijzingen naar klimaat of Noord-Zuidbeleid:

  • SDG’s als kader voor een ambitieus klimaatplan (Zemst);.
  • Duurzaam aankoopbeleid (Brugge);
  • Noord-Zuidbeleid (Ieper, Tielt, Sint-Pieters-Leeuw, Brugge);
  • Circulaire economie en charter met Genkse bedrijven (Genk);
  • Afval, natuur en ernergie (Kalmthout).

Gent is verregaand consequent door ook een afbouw aan te kondigen van pensioenbeleggingen in fondsen met fossiele brandstoffen.

Opvolging

In een enkel geval (Essen) wordt ook verwezen naar het opvolgen van de voortgang m.b.t. de SDG’s: “We wensen de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen te vertalen in ons gemeentelijk beleid en zetten systemen op om dit ook effectief te meten, op te volgen en bij te sturen waar nodig.” Gemeenten die dezelfde ambitie vooropstellen, vinden een handig instrument in de lokale SDG indicatoren die IDEA ontwikkelde in opdracht van de VVSG.

arrow team members
foto Bart Van Herck
Bart Van Herck
Senior Expert Regionale & Stedelijke Ontwikkeling / Gedelegeerd Bestuurder
foto Valentijn Vanoeteren
Valentijn Vanoeteren
Senior Consultant Regionale & Stedelijke Ontwikkeling

Klanten

  • Vlaamse overheid

IDEA Consult respecteert de privacy van uw gegevens.
Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren. 
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren of klik op meer informatie.

Ik heb het begrepen