De blauwe economie, een ongekende sterkhouder van de Vlaamse economie

De blauwe economie, een ongekende sterkhouder van de Vlaamse economie

In opdracht van de speerpuntcluster De Blauwe Cluster maakte IDEA Consult een systematische inschatting van het economisch en maatschappelijk belang van de blauwe economie in Vlaanderen. Onder blauwe economie verstaan we alle economische activiteiten die verbonden zijn aan oceanen, zeeën en kusten. Conventionele activiteiten van de blauwe economie zoals visserij, havenactiviteiten, kusttoerisme en scheepvaart zijn goed gedocumenteerd. Doch het belang van activiteiten die in andere sectoren ontplooid worden in relatie tot de blauwe economie was tot nog toe onderbelicht. Op basis van een innovatieve impactmethode heeft IDEA Consult een consistent en geïntegreerd beeld van de blauwe economie in Vlaanderen opgesteld, zowel economisch als maatschappelijk.

De blauwe economie zorgt direct, indirect en afgeleid voor bijna 154.000 voltijdse jobs in Vlaanderen en draagt bij tot liefst 5,2% van het Vlaamse BBP. Hiermee is de blauwe economie een sterkhouder voor de Vlaamse economie en is ze in omvang vergelijkbaar met de Vlaamse voedingsindustrie of de Vlaamse chemische en life sciences cluster. Wat betreft de maatschappelijke impact kunnen wederzijds versterkende verbanden genoteerd worden met de transitieprioriteiten Industrie 4.0, Hernieuwbare energie en Circulaire en duurzame economie, alhoewel de nadruk per specifiek project of activiteit anders kan liggen.

Meer detail over deze studie vind u op de webpagina van de speerpuntcluster De Blauwe Cluster: https://www.blauwecluster.be/nieuws/de-blauwe-economie-een-ongekende-sterkhouder-van-de-vlaamse-economie

IDEA Consult respecteert de privacy van uw gegevens.
Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren. 
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren of klik op meer informatie.

Ik heb het begrepen