Bouwstenen voor nieuw beleidsplan ruimte Limburg

Bouwstenen voor nieuw beleidsplan ruimte Limburg

IDEA werkt in opdracht van de de provincie Limburg een visie ‘ruimtelijke economie’ uit. De provincie Limburg werkt momenteel aan de opmaak van een Beleidsplan Ruimte Limburg (BRL). Het BRL vervangt het huidige Ruimtelijk Structuurplan Provincie Limburg (RSPL) en legt de krijtlijnen voor de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden van Limburg voor de komende decennia vast. Het BRL wordt opgemaakt in navolging op het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV). De provincie definieert dit kader, omdat bovenlokale afwegingen en keuzes nodig zullen blijven voor een gezond economisch weefsel van Limburg, en dit ter ondersteuning van en afstemming tussen de Limburgse gemeenten.

arrow team members
foto Björn Koopmans
Björn Koopmans
Expert Regionale Ontwikkeling & EU Projecten

IDEA Consult respecteert de privacy van uw gegevens.
Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren. 
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren of klik op meer informatie.

Ik heb het begrepen