Bouwstenen voor een sterker datagedreven lokaal vrijetijdsbeleid

Bouwstenen voor een sterker datagedreven lokaal vrijetijdsbeleid

Lokale besturen werken steeds meer ‘datagedreven’. Dat wil zeggen dat ze in de verschillende fases van een beleidscyclus — van omgevingsanalyses, tot strategiebepaling, over monitoring tot beleidsevaluaties- aan de slag gaan met cijfers en onderzoek. Toch is datagedreven werken niet in alle beleidsdomeinen even sterk uitgebouwd. Soms krijgen we de vraag welke precieze mogelijkheden zich aandienen voor cultuur en vrije tijd. Waar zit het potentieel voor de toekomst van een meer datagedreven vrijetijdsbeleid? ? Wat hebben besturen nodig om dit potentieel te benutten? Voor de Stafdienst Vrije Tijd van de Stad Mechelen zette IDEA een aantal praktijkvoorbeelden op een rijtje, als voorzet voor een uitwisseling over kansen en mogelijkheden voor de toekomst.

De voordelen van een datagedreven vrijetijdsbeleid lijken duidelijk. Net zoals in andere domeinen, kunnen data en onderzoek inzichten met zich meebrengen die visie-ontwikkeling en strategische keuzes voeden. Ze kunnen ook helpen om verantwoording af te leggen over programma’s en acties, en kunnen helpen om beleidsprocessen efficiënter te maken. Door een aantal maatschappelijke ontwikkelingen heeft datagedreven werken ook de wind in de zeilen. Digitale platforms en applicaties zorgen er bijvoorbeeld voor dat er meer gegevensbronnen zijn die ons iets vertellen over zowel het vrijetijdsaanbod als de manier waarop burgers daaraan participeren. Er zijn ook steeds meer tools die ons kunnen helpen om op een laagdrempelige manier met data aan de slag te gaan.

Maar leidt die ‘overvloed’ aan data ook tot meer inzicht? En hoe kunnen die inzichten dan onze beleidsprocessen voeden en verrijken?

In de dagelijkse praktijk van het cultuur- en breder vrijetijdsbeleid blijkt dat niet zo eenvoudig, om diverse redenen. Het vergt de nodige tijd én datageletterdheid bij medewerkers en die zijn niet altijd voorhanden. Maar er zijn ook meer fundamentele bezwaren. Cultuur- en vrijetijdsbeleid heeft tot doel waarde en betekenis te creëren voor het leven en samenleven van mensen. Die waarde en betekenis is heel moeilijk om in cijfers te vatten. Die waarde en betekenis is heel moeilijk om in cijfers te vatten.

Weliswaar zijn er wel mogelijkheden en steeds meer interessante praktijkvoorbeelden, zowel uit binnen- als buitenland. IDEA heeft in Mechelen gesproken over verschillende voorbeelden van datagedreven werken in de verschillende fasen van de beleidscyclus: over landschapstekeningen en omgevingsanalyses in de fase van beleidsvoorbereiding, de inzet van cijfers en onderzoek bij beleidsbepaling, over monitoring van de beleidsuitvoering en over impactmeting en beleidsevaluatie.

Lees er meer over de verschillende fasen in de blogpost achter de link .

Hier treft u concrete voorbeelden en cases, met een overzicht van onze inzichten en lessen.

Meer weten over hoe data en onderzoek in te zetten bij het uittekenen van een strategie voor het lokale cultuur- en vrijetijdsbeleid? Neem contact met ons op.

Klanten

  • Steden en provincies