Bordet wordt nieuwe Brusselse stadspoort

Bordet wordt nieuwe Brusselse stadspoort

IDEA Consult maakt deel uit van het team onder leiding van Karbon en Latitude belast is met de opmaak van het richtschema voor de prioritaire ontwikkelingspool Bordet, op de grens van Evere met Brussel-Stad. Het is de toekomstige realisatie van de zogenaamde metro-noord (lijn 3) met de inplanting van een nieuw metrostation nabij het bestaande treinstation van Bordet, dat de aanleiding is voor deze oefening in stadsontwikkeling.

Het Gewest ziet de omgeving van Bordet- op vandaag gekenmerkt door een eerder chaotische ruimtelijke ordening, voornamelijk op de auto gericht en met een eerder laagwaardige uitstraling. Op termijn moet de omgeving uitgroeien tot een nieuwe stadspoort rondom het toekomstige multimodaal knooppunt.

Strategisch gelegen langsheen de Leopold-III laan, die het stadscentrum verbindt met de NAVO en verderop Brussels Airport, zijn er in de weinig verdichte omgeving van Bordet nogal wat structurele veranderingen. Het richtschema moet richting geven aan de vele projecten die worden voorbereid door zowel publieke als private actoren. Het dient de nodige samenhang te verzekeren met de later geplande herontwikkeling van de voormalige NAVO-site, waar Bordet op aansluit.

Bij het nadenken over dit gebied worden een aantal actuele stedenbouwkundige thema’s aangeraakt: een meer evenwichtige verdeling van de ruimte over de diverse vervoersmodi, de verdichting van het 20ste eeuwse gordel van onze steden, het opladen en beter mengen van economische activiteiten in het stadsweefsel, het verzekeren van betaalbaar stedelijk wonen rondom mobiliteitsknopen, het versterken van groen-blauwe netwerken en van de plaats van de natuur in de stad, enz.

IDEA Consult staat binnen het team in voor de haalbaarheidstoets van de voorgestelde programma’s en zal zich mee buigen over de operationele tools die kunnen ingezet worden om de gewenste transformatie van Bordet mee aan te zetten.

IDEA Consult respecteert de privacy van uw gegevens.
Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren. 
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren of klik op meer informatie.

Ik heb het begrepen