Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie: IDEA steunt SPW-TLPE rond het thema territoriale ontwikkeling.

Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie: IDEA steunt SPW-TLPE rond het thema territoriale ontwikkeling.

België staat aan het roer van de Europese Unie: Wallonië neemt het voortouw om de territoriale toekomst van Europa vorm te geven. Ga met ons mee op dit avontuur met cruciale uitdagingen zoals het terugdringen van ruimtelijke artificiëring en stedelijke wildgroei.

Sinds 1 januari 2024 is België voorzitter van de Raad van de Europese Unie. De verantwoordelijkheden van dit voorzitterschap zijn verdeeld tussen het federale en het regionale niveau, en Wallonië bekleedt onder andere de voorzitterszetel voor "Territoriale Cohesie", wat verwijst naar wat nationaal bekend staat als "ruimtelijke ordening".

Het Belgische voorzitterschap is een gelegenheid om prioriteiten op te nemen in de agenda van alle lidstaten en tegelijk te zorgen voor continuïteit met eerder aangehaalde kwesties. Wallonië heeft ervoor gekozen om zich te concentreren op het terugdringen van de artificialisering van land, stedelijke wildgroei en afdichting.

IDEA is trots om het Waalse Gewest te ondersteunen bij het consolideren van een ambitieus programma voor de komende maanden.

Alle thema's van het programma zullen worden besproken tijdens intergouvernementele vergaderingen in april met de contactpunten voor territoriale cohesie van de lidstaten en in juni met de Directeurs-generaal.

Maar dat is nog niet alles: we kijken ernaar uit om onze gedachten met een breder publiek te delen tijdens de ESPON-week, die gepland staat voor 5 en 6 juni 2024. Dit evenement zal een gelegenheid zijn om het debat te openen en samenwerking te stimuleren rond de territoriale kwesties die ons allemaal aangaan.

ESPON is het Europees samenwerkingsverband voor ruimtelijke ontwikkeling en territoriale cohesie. Dit samenwerkingsverband draagt al sinds 2002 bij aan het (omgevings-) beleid doormiddel van het aanleveren van onderzoek naar en analyses van territoriale trends en het produceren van data en kennis voor beleidsmakers.

IDEA consult is Belgisch ESPON Contactpunt tot november 2029.

Meer info op https://www.esponbelgium.eu/ en https://www.espon.eu/