Consultant skills en levenslang leren

Jouw taken en verantwoordelijkheden

 • Samen met je collega’s breng je projecten over levenslang leren, skills en human capital tot een goed einde;
 • Je werkt mee aan alle fases van het project (de offertefase, uitvoering en analyse en rapportage) en bent in staat om de resultaten van je werk te presenteren;
 • Je werkt op verschillende types projecten (onderzoek, monitoring, beleidsevaluatie en impactmeting) en hanteert hierbij verschillende methodieken (deskonderzoek, interviews, focusgroepen, statistische analyses, surveys, …);
 • Je verdiept je in de thema’s onderwijs en opleiding, aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, levenslang leren, competentienoden en -prognoses, skills roadmaps, competentiebeleid, om- en bijscholing…

Jouw profiel

 • Je hebt een brede interesse in het belang van opleiding en onderwijs voor de arbeidsmarkt;
 • Je bent een master of doctor in de economische, sociale of gedragswetenschappen, met bij voorkeur een masterproef of doctoraat over één van de hierboven vermelde thema’s;
 • Je bent vertrouwd met kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden en bent sterk in data-analyse;
 • Je kan zowel zelfstandig als in team werken;
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden (zowel schriftelijk als mondeling);
 • Je beschikt over actieve kennis van het Nederlands, het Engels en bij voorkeur ook het Frans.

Wat bieden wij?

 • Een boeiende job in een fijn team, waarin je de kans krijgt om jezelf te ontplooien en verder expertise op te bouwen in het thema;
 • Contacten met belangrijke publieke en private klanten (federale, regionale en lokale overheden, sectoren, sociaaleconomisch middenveld...);
 • Mogelijkheid tot persoonlijke ontwikkeling via externe opleidingen en on-the-job training;
 • Een competitief verloningspakket met uitgebreide extralegale voordelen;
 • Een stimulerende bedrijfscultuur, met een vlakke structuur, een gezonde dosis flexibiliteit, en collega’s met verschillende achtergronden en nationaliteiten.

Neem contact op met ons

Stuur uiterlijk op 17 januari 2021 jouw motivatiebrief en cv naar Ella Desmedt, ella.desmedt@ideaconsult.be

IDEA Consult respecteert de privacy van uw gegevens.
Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren. 
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren of klik op meer informatie.

Ik heb het begrepen