Vincent Duchêne (Ph.D.)

Senior Expert Innovatie & Competitiviteit

Dr. Vincent Duchêne is sinds januari 2008 werkzaam als senior expert binnen het departement "Competitiviteit en Innovatie". Vincent heeft meer dan 10 jaar ervaring in het beleidsdomein Wetenschap, Technologie en Innovatie (WTI). Na zijn doctoraat in Economische geschiedenis behaald in 1999 aan de KU Leuven, werkte Vincent tot eind 2001 als beleidsadviseur op het ‘Vlaams Instituut voor de bevordering van Innovatie door Wetenschap en Technologie' (IWT-Vlaanderen). Daar werkte hij voornamelijk aan verschillende internationaal vergelijkende analyses van (onderdelen van) het innovatiebeleid in Vlaanderen en Europa. Hij werd ook betrokken bij verschillende kosten-batenanalyses van publieke ondersteuning naar hoogtechnologische bedrijven. Van november 2001 tot oktober 2007 was hij vervolgens werkzaam op de Europese Commissie, Directoraat-Generaal voor Onderzoek and Technologische Ontwikkeling (DG RTD) als economist and beleidsanalyst, waar hij betrokken werd bij de monitoring van de wetenschappelijke, technologische en innovatieve performanties van de lidstaten, en van hun beleidshervormingen in het kader van de Lissabon strategie. Bij Idea Consult, Vincent is voornamelijk betrokken bij evaluatiestudies van het Wetenschaps-, Technologie- en Innovatiebeleid (en zijn instrumenten) op regionaal, nationaal en Europees niveau.

Sinds 1998 heeft Vincent Duchêne als gastdocent verschillende cursussen gegeven in economische geschiedenis, kwantitatieve onderzoeksmethoden en innovatiebeleid aan de Katholieke Universiteit Leuven, de Universiteit van Gent en the Leuven-Gent Vlerick Business School.

Projecten door Vincent Duchêne (Ph.D.)

Zoek hier naar specifieke projecten van dit teamlid