Victor Verresen

Analist in Ruimtelijke economie

Victor Verresen is sinds september 2022 werkzaam binnen het team Vastgoed en Gebiedsontwikkeling van IDEA Consult als analist. Hij studeerde in 2021 af als Master in de Geografie aan de KU Leuven en VUB. Aanvullend behaalde hij in 2022 een Master in de Beleidseconomie aan de KU Leuven. Victor specialiseerde zich in de stadsgeografie en in zijn masterthesis Geografie onderzocht hij de ruimtelijke-economische samenwerkingsverbanden van de metropoolregio’s Brussel-Vlaanderen en Amsterdam. Daarnaast heeft Victor tijdens zijn masteropleiding Geografie stage gelopen bij de dienst ruimtelijke economie van het Vlaams Agentschap voor Innoveren & Ondernemen. Binnen IDEA consult ondersteunt Victor als analist het ruimtelijk-economisch beleidsvoorbereidend onderzoek.

Projecten door Victor Verresen

Zoek hier naar specifieke projecten van dit teamlid

IDEA Consult respecteert de privacy van uw gegevens.
Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren. 
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren of klik op meer informatie.

Ik heb het begrepen