Valentijn Vanoeteren

Expert Regionale & Stedelijke Ontwikkeling

Valentijn Vanoeteren spitst zich als expert toe op het versterken van bestuurskracht via onderbouwde beleidsevaluatie en gedragen strategische planning. Met een Master in zowel Politieke Wetenschappen als Algemene Economie heeft hij hiervoor een uitstekende achtergrond. Valentijn combineerde zijn studies met een full-time baan als Network Assistant voor de Europese non-profit organisatie ENNA (European Network of National Civil Society Associations). Daar was hij verantwoordelijk voor het onderzoek naar de ontwikkeling van civil society in de Europese Unie.

Bij IDEA paste Valentijn zijn expertise reeds toe voor lokale besturen, de Vlaamse overheid, de federale overheid en het Europees Parlement. Zo werkte hij onder andere mee aan de fusietrajecten van Lievegem, Kruisem en Puurs-Sint-Amands. Hij evalueerde ook tal van strategische beleidsmaatregelen zoals de hervorming van de integratie- en inburgerssector, de activering van leefloongerechtigden via tijdelijke werkervaring en de regierol sociale economie.

Projecten door Valentijn Vanoeteren

Zoek hier naar specifieke projecten van dit teamlid