Sofie Cabus

Expert Onderwijs en Arbeidsmarkt

Sofie Cabus studeerde business management (2007) aan het vroegere EHSAL (Odisee) en public economics (2008) aan de KU Leuven. In 2013 promoveerde zij aan de Universiteit Maastricht in de economische wetenschappen. In het proefschrift werd de positie van vroegtijdige schoolverlaters op de arbeidsmarkt bestudeerd en maatregelen ter preventie van ongekwalificeerde uitstroom. Tussen 2013 en 2018 was dr. Cabus universitair docent aan de Universiteit Maastricht en bestudeerde zij de mismatch tussen onderwijs en arbeidsmarkt. In de jaren daarna breidde ze haar expertise uit in activerend arbeidsmarktbeleid en levenslang leren bij het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA) en in volwasseneneducatie en -opleiding bij VVOB, een institutionele actor die programma's implementeert op alle niveaus van het onderwijs in het Globale Zuiden.

Het werk van Sofie Cabus werd gepubliceerd in meer dan 70 tijdschriften en rapporten.

Als docent doceerde Sofie Cabus statistiek, econometrie en arbeidseconomie aan bachelor- en masterstudenten van de Universiteit Antwerpen en onderzoeksmethoden en -technieken aan volwassenen en personeel van de Universiteit Maastricht en VVOB. Hoewel ze een stevige achtergrond heeft in kwantitatieve onderzoeksmethoden en evidence-informed policymaking, heeft dr. Cabus de afgelopen jaren bijkomend geïnvesteerd in een kennisbasis in kwalitatieve onderzoekstechnieken waaronder theory of change (TOC), outcome harvesting en process tracing.

Projecten door Sofie Cabus

Zoek hier naar specifieke projecten van dit teamlid

IDEA Consult respecteert de privacy van uw gegevens.
Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren. 
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren of klik op meer informatie.

Ik heb het begrepen