Lidia Núñez López (Ph.D.)

Expert Innovatie & Competitiviteit

Lidia is een expert in innovatie en competitviteit bij IDEA Consult. Haar voornaamste interesses zijn gericht op O&I-beleid en onderwerpen met betrekking tot menselijk kapitaal voor innovatie. Ze behaalde een doctoraat in Sociale en Politieke Wetenschappen aan de Université libre de Bruxelles (ULB) in 2015, waar ze ook werkte als postdoctoraal onderzoeker over de determinanten van institutionele hervormingen in Europa. Tijdens haar doctoraatstudie deed ze een onderzoeksverblijf aan de Nijmegen School of Management (Radboud Universiteit).  Voordat ze naar Brussel verhuisde, werkte ze als data-analist bij het Spaanse Ministerie van Onderwijs. Ze werkte ook als onderzoeker bij het Centrum voor Sociologisch Onderzoek (Centro de Investigaciones Sociológicas) en bij het Centrum voor geavanceerd onderzoek naar sociale wetenschappen (Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales) van het Juan March Instituut.

Naast haar diploma’s sociologie en politieke wetenschappen behaalde ze een master in de toegepaste statistiek en een master in statistisch leren en datamining. Ze heeft ruime ervaring met het opzetten en uitvoeren van complexe enquêtes, het ontwikkelen van indicatoren en statistische analyse. Gedurende haar professionele loopbaan heeft ze kwantitatieve en kwalitatieve methoden toegepast. Daarnaast beschikt ze ook over geavanceerde vaardigheden in de evaluatie en monitoring van overheidsbeleid en -initiatieven.

Projecten door Lidia Núñez López (Ph.D.)

Zoek hier naar specifieke projecten van dit teamlid