Joris Janssens (Ph.D.)

Senior Expert Cultuur & Regionale Ontwikkeling

Joris Janssens is een senior expert met een uitgebreide ervaring op het vlak van onderzoek (kwalitatief en kwantitatief) en strategische begeleiding binnen cultuur. Joris werkt zowel voor overheden, organisaties als netwerken, en dit zowel op het (boven)lokale, bovenlokale, Vlaamse en internationale niveau. Telkens gaat het om inhoudelijk sterk onderbouwde ontwikkelingsprocessen. Toekomstgerichte omgevingsanalyses voeden professionals en beleidsmakers in hun transitie naar een meer duurzame praktijk en bij de ontwikkeling van nieuwe werkmodellen.

Sinds 2019 werkt hij voor IDEA Consult, voordien was hij Hoofd Onderzoek & Ontwikkeling bij Kunstenpunt en directeur en onderzoeker bij Vlaams Theater Instituut. Eerder was hij verbonden aan de KULeuven, waar hij in 2004 een doctoraat behaalde in de Germaanse Taal- en Letterkunde.

Bij Vlaams Theater Instituut, Kunstenpunt en IDEA Consult bouwde Joris een unieke expertise uit op het vlak van kunsten en kunstenbeleid. Bij Kunstenpunt was Joris hoofdredacteur van twee edities van de Landschapstekening Kunsten (een sterkte-zwakte-analyse van het kunstenveld), en van het Cijferboek Kunsten (2018). Die Landschapstekeningen bouwen verder op pionierswerk bij Vlaams Theater Instituut. Daar zette hij sinds 2006 veldtekeningstrajecten uit, die zowel bij sector als beleid visieontwikkeling stimuleerde omtrent het podiumlandschap, op basis van cijfermatige mappings en publiek debat (bijvoorbeeld een Masterplan voor dans). Bij IDEA Consult ontwikkelde Joris ook Landschapstekeningen Kunsten op het stedelijke niveau, en dit in Leuven, Antwerpen en Kortrijk (meestal in samenwerking met lokale besturen en kunstennetwerken).

Andere opdrachten voor lokale besturen waren een begeleiding van de Stad Leuven, in de aanloop naar een meerjarige ronde in het Circusdecreet, en de Stad Gent, bij de verkenning van haar kandidatuur als Europese Culturele Hoofdstad. Recent ligt de focus ook sterk op culturele infrastructuur, in opdrachten voor de Stad Antwerpen (Masterplan Infrastructuur Podiumkunsten) en de Stad Gent (mapping en visieontwikkeling Culturele infrastructuur). Op het bovenlokale niveau ontwikkelde Joris veldtekeningen en beleidsplannen voor de cultuuregio’s NOORDRAND en COMEET, zowel in het kader van het Decreet Bovenlokale Cultuurwerking als het Cultureel Erfgoeddecreet.

Voor het Departement Cultuur, Jeugd en Media deed Joris o.a. onderzoek naar het gebruik van de Lokale Vrijetijdsmonitor, een toekomstgerichte evaluatie van het reglement voor bovenlokale investeringssubsidies van het Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI) en de optimalisering van het Vlaamse beleidsinstrumentarium voor digitale transformatie en diverse thema’s in het kader van de Vlaamse Brede Heroverweging.

Op het internationale niveau ontwikkelde Joris projecten en adviezen voor diverse organisaties en netwerken. Een terugkerend thema hierbij is de zoektocht naar nieuwe en meer duurzame vormen van internationaal netwerken, samenwerken en mobiliteit, in een samenleving in volle verandering. In 2018 publiceerde Joris (Re)framing the International, een internationaal toonaangevende publicatie als neerslag van een tweejarig ontwikkelingstraject binnen het Vlaamse kunstenveld. Recente projecten op het internationale niveau gaan specifiek over duurzame internationale tournees in de podiumkunsten (Perform Europe), de ontwikkeling van alternatieve werkmodellen (RESHAPE) en anders internationaal netwerken (Rewiring the Network, voor IETM). Over dit thema verzorgde Joris verder projecten, adviezen en keynotes voor onder meer Dutch Music Export, Pro Helvetia, European DanceHouse Network, REMA (European Early Music Network) en Estudios Victor Córdon (Lissabon). Tussen 2007 en 2019 was Joris Vlaams expert bij Compendium for Cultural Policies and Trends in Europe.

Andere publicaties omvatten De weifelende ezel (over literatuur en nationale identiteit, bij Uitgeverij Vantilt), Tracks (over artistieke praktijk in een diverse samenleving, samen met An van. Dienderen en Katrien Smits bij EPO) en Travelogue (over internationale mobiliteit in de podiumkunsten). Zijn pen scherpte hij bij diverse literaire en culturele tijdschriften, onder meer FreeSpace Nieuwzuid, nY, Spiegel der Letteren, Zacht Lawijd, Rekto:Verso en Veto. Bestuurservaring bouwde hij op bij Het Theaterfestival Vlaanderen, Zebrart vzw, Circuit X, het Brussels Kunstenoverleg (BKO), CREW (Eric Joris) en ERICarts Association. Hij maakt ook deel uit van de Algemene Vergadering van de kunstenorganisatie SPIN.

Projecten door Joris Janssens (Ph.D.)

Zoek hier naar specifieke projecten van dit teamlid