Jolijn De Roover (Ph.D.)

Senior Consultant Sterk lokaal bestuur

Dr. Jolijn De Roover, consultant binnen het team Regional and Local Governance bij IDEA Consult, combineert een achtergrond in de sociologie met een passie voor het bestuurlijk functioneren van Vlaamse steden en gemeenten.

In 2021 behaalde ze een doctoraat in de bestuurskunde, politieke wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen, waar ze ook werkte als postdoctoraal onderzoeker. In haar postdoctoraal onderzoek heeft ze hervormingsscenario’s voor het Vlaams Gemeentefonds in kaart gebracht. Naast haar postdoc heeft ze ook het vak ‘Good Governance’ gedoceerd in de Master Public Administration, Economics and Law aan Tilburg University. Haar doctoraat heeft ze geschreven over lokale autonomie. Meer specifiek over het onderscheid tussen de formele autonomie van steden en gemeenten en de autonomie die ze gebruiken in de beleidspraktijk.

Doorheen haar doctoraal en postdoctoraal onderzoek heeft Jolijn ervaring opgebouwd met diverse kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden, alsook heel wat voeling gekregen met de lokale bestuurlijke realiteit. Die ervaring bundelt ze om binnen IDEA Consult te focussen op bestuurskrachtmetingen, fusies en regiovorming.

Projecten door Jolijn De Roover (Ph.D.)

Zoek hier naar specifieke projecten van dit teamlid