Isabelle De Voldere

Senior Expert Competitiviteit & Innovatie

Isabelle De Voldere is senior expert bij IDEA Consult. Haar professionele interesse gaat al 20 jaar uit naar het stimuleren van de bijdrage van cultuur, creativiteit en innovatie tot regionale ontwikkeling. Zo zette ze in de voorbije jaren actief in op het versterken van de culturele en creatieve ecosystemen in Vlaanderen en Europa. Ze leidde verschillende projecten in opdracht van onder andere (regionale, federale en Europese) overheidsinstanties, intermediaire organisaties en sectorvertegenwoordigers rond financiering, ondernemerschap, business modelling, de impact van digitalisering.

Methodologisch heeft Isabelle ruime ervaring met zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden, het ontwerpen van evaluatie- en impactkaders, organiseren van (online) bevragingen, het uitvoeren van interviews en begeleiden van focusgroep discussies, waardeketen- en ecosysteemanalyse. Ze werkte mee aan verschillende impact- en evaluatiestudies, in opdracht van organisaties als de Sociale Innovatiefabriek, imec, Vlaamse overheid, Belspo en EARTO. Isabelle is sinds 2015 ook actief betrokken bij het door IWT ondersteund actieonderzoek ‘maatschappelijke impactmeting’ van de Sociale Innovatiefabriek, waar ze organisaties begeleidt bij het opzetten van een impactmonitoringsysteem voor interne en externe evaluatie.

Isabelle kan probleemloos complexe analyse combineren met sterk stakeholdermanagement, ook in internationale settings, en de vertaalslag maken van strategische reflectie en evaluatie naar relevante (beleids)aanbevelingen.

Zij behaalde het diploma van handelsingenieur (K.U. Leuven) in 1996. Tot augustus 2000 was ze als FWO onderzoeker en onderzoeksassistent werkzaam aan de K.U. Leuven. Nadien werkte ze tot 2008 als senior wetenschappelijk medewerker aan de Vlerick Leuven Gent Management School.

Projecten door Isabelle De Voldere

Zoek hier naar specifieke projecten van dit teamlid