Eva De Smedt (Ph.D.)

Senior Consultant Cultuur & Toerisme

Sinds oktober 2023 versterkt Eva De Smedt het IDEA-team. Met een achtergrond in academisch en praktijkgericht onderzoek en strategic foresight op thema’s als stedelijke vrije tijd, cultuur, toerisme en journalistiek, brengt ze een uitgebreide methodologische expertise in discours- en conversatie-analyse en toekomstonderzoek met zich mee. Na het afronden van haar doctoraat in Media- & Communicatiestudies aan de VUB in 2015, ging ze aan de slag bij Toerisme Vlaams-Brabant om er het beleid rond Brussel en expats mee vorm te geven.

Van 2016 tot 2023 was ze als onderzoekster en docente verbonden aan de Erasmushogeschool Brussel (EhB), waar ze deel uitmaakte van het onderzoeksteam Open Time – Applied Futures Research. Daar heeft ze waardevolle ervaring opgedaan binnen toekomstonderzoek en coördineerde ze verschillende casestudies waarin ze verkiesbare toekomsten voor de Brusselse culturele sector verkende, waaronder voor CIVA, KANAL-Centre Pompidou en Brussels2030. Eva doceert ook nu nog enkele vakken aan de EhB binnen de opleidingen Toerisme- en Recreatiemanagement en Journalistiek.

Projecten door Eva De Smedt (Ph.D.)

Zoek hier naar specifieke projecten van dit teamlid