Emmeline Dubois

Analyst in Circulaire Economie

Emmeline heeft een diploma in bedrijfsbeheer met een specialisatie in duurzame bedrijfsmodellen, behaald aan het ICHEC. Tijdens haar master heeft ze haar stage en thesis gewijd aan de ontwikkeling van een Brusselse start-up op de Vlaamse markt. De belangrijkste missie van dit bedrijf was het bevorderen van Belgische producten via de korte keten. Met dit doel heeft ze de bestaande initiatieven voor korte ketens in Vlaanderen geanalyseerd, evenals de duurzame belangen en gewoonten van Vlaamse consumenten. Vervolgens is ze begonnen aan een masteropleiding in milieu- en duurzaamheidsbeheer aan de Université Catholique de Louvain (UCL). Deze studie heeft haar in staat gesteld om de kwestie van duurzame transitie te begrijpen vanuit wetenschappelijk, sociaal, juridisch en economisch perspectief. Emmeline trad in september 2023 toe tot het Vastgoed- en Gebiedsontwikkelingsteam bij Idea als stagiaire en werd in januari 2024 een volwaardig lid, waarbij ze de functie van analist bekleedt.

Projecten door Emmeline Dubois

Zoek hier naar specifieke projecten van dit teamlid