Els Van de Velde (Ph.D.)

Senior Expert Competitiviteit & Innovatie

Dr. Els Van de Velde is Senior Expert in het kennisveld "Competitiviteit en Innovatie”. Zij richt zich voornamelijk op projecten in verband met technologische innovatie, sleuteltechnologieën, ecosysteem en waardeketenanalyse. Als projectleider heeft ze verschillende projecten geleid in deze gebieden voor uiteenlopende nationale en internationale organisaties zoals de Europese Commissie, VLAIO, EWI, BELSPO, VARIO, OESO (FR), EPSRC (UK). Els studeerde af als burgerlijk ingenieur en behaalde in 2006 een doctoraat in de Toegepaste Economische Wetenschappen aan de Universiteit Gent.

Ze is vertrouwd met kwalitatieve en kwantitatieve analyses, evaluatie van Europees beleid, en de implementatie van enquêtes. Zij heeft expertise opgebouwd rond technologische innovatie en de mate waarin innovatie gestimuleerd kan worden door een verscheidenheid aan initiatieven. Ze is vertrouwd met het meten van de impact van deze initiatieven, financieringsmogelijkheden voor O&O en innovatie, en het Vlaamse en Europese innovatielandschap. Els heeft ook verschillende studies uitgevoerd rond sleuteltechnologieën zoals ““Access of SMEs to KETs technological centres”. Ze maakt deel uit van het project “Monitoring Digital Transformation and Key Enabling Technologies”, waar ze verantwoordelijk is voor de update van het KETs Observatory, KETs technological centres, Digital Transformation Monitor and Scoreboard, en de IPCEI Industrial Internet of Things (IIoT) (DG GROW, 2018-2021). Eén van de doelstellingen van dit project is om 10 digitale technologieën, waaronder artificiële intelligentie en big data, te monitoren in alle Europese lidstaten. Ze is expert in de studie “Support to Assessment and Monitoring of Industrial Research, Innovation and Technologies in the field of energy intensity industries (EII) and of other industries in relation to the European Green Deal and the European Green Deal and the green transition” (DG RTD, 2021-2022).

Ze fungeert momenteel als netwerkmanager van de Vanguard Nanotechnology Pilot en als expert voor DG REGIO bij de Pilot Action rond High-Tech Farming, gericht op ondersteuning van de ontwikkeling van een cross-regionaal partnerschap voor co-investeringen. Ze treedt op als expert in de VLAIO-studie “EU-initiatiefnemer Industrie 4.0”, “Digitaal platform voor duurzame bedrijfsmodellen rond circulaire economie in sectoroverschrijdende waardeketens” (DG CNECT), de studie “Identificatie van business modellen in de circulaire economie” en “Techno-Economische studie rond het potentieel van Europese industriële bedrijven in de Green Deal" (JRC). Ze is betrokken bij een studie rond kennisecosystemen voor de nieuwe Europese Onderzoeksruimte (DG RTD, 2021-2022), die tot doel heeft een uitgebreide analyse te geven van de stand van zaken, het ontwerp van monitoringmechanismen en het creëren van een toolbox van ondersteunende maatregelen voor een efficiënt en effectief O&I-systeem.

Projecten door Els Van de Velde (Ph.D.)

Zoek hier naar specifieke projecten van dit teamlid

IDEA Consult respecteert de privacy van uw gegevens.
Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren. 
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren of klik op meer informatie.

Ik heb het begrepen