Ella Desmedt (Ph.D.)

Senior Expert in Leren, Evalueren & Governance

Ella Desmedt combineert een pedagogische achtergrond met theoretische en praktische expertise op het vlak van overheidsmanagement, -beleid en beleidsevaluatie. Ze is doctor in de pedagogische wetenschappen (UGent, 2004) en master in overheidsmanagement en –beleid (KULeuven, 2014).

Ze ontwikkelde haar evaluatie-expertise als auditeur bij het Rekenhof, waar ze in het kader van performance audits specifieke beleidsmaatregelen en/of de algemene werking van meerdere federale overheidsinstellingen evalueerde. Binnen IDEA Consult verbreedde ze haar aanpak: vandaag kiest ze voor meer participatieve trajecten, vanuit een lerende benadering van evaluatie.

Onderwijs is haar tweede expertisedomein. Tussen 2007 en 2010 was ze raadgever op de kabinetten van de Vlaamse onderwijsministers Vandenbroucke en Smet. Ze werkte mee aan o.a. de decreten hoger beroepsonderwijs en Vlaamse kwalificatiestructuur, het decreet lokaal flankerend onderwijsbeleid, en deed de opvolging van dossiers op het raakvlak met andere beleidsdomeinen (vb. brede school, kunst- en cultuureducatie, milieu-educatie, herinneringseducatie,…). Zo gaat het ook binnen IDEA Consult: ze leidt er projecten op het snijvlak van onderwijs en de andere expertisedomeinen van IDEA (arbeidsmarkt, innovatie, regionale ontwikkeling,…).

Projecten door Ella Desmedt (Ph.D.)

Zoek hier naar specifieke projecten van dit teamlid