David Nassen

Senior Consultant Strategie & Samenwerking met Impact

David Nassen ondersteunt samenwerkingsverbanden, netwerkorganisaties en in het bijzonder sector- en ledenverenigingen. Hij is actief rond strategie- en organisatieontwikkeling en in projectbegeleiding waar via de kracht van samenwerking maatschappelijke impact beoogd wordt.

Een onderbouwde analyse en een strategische kijk staan centraal. David werkt enthousiasmerend en verbindend. Kritisch in de analyse en strategische keuzes, zacht in de aanpak en het proces. Organisaties en personen ‘in het midden’ versterken om concreet & duurzaam impact te realiseren.

David is gefascineerd door intermediaire netwerken, ledenverenigingen, beroeps- en sectororganisaties of federaties; en hun relatie met de overheid. Hij koppelt expertise in specifieke modellen en mechanismen van verenigingsmanagement en samenwerking aan praktijkervaring met professionals en bestuurders in deze soort settings. Dit zowel in de socio-economische en socio-culturele sector, als in zorg of vrijetijd. Van 2013 was hij bestuurder van het eerste uur van BSAE vzw, een netwerk van verenigingsmanagers België.

Meer dan 10 jaar was David directeur bij ISB vzw (nu Netwerk Lokaal Sportbeleid), ledenorganisatie en kenniscentrum voor lokaal sport- en recreatiebeleid in Vlaanderen en Brussel. Hij was betrokken bij projecten met lokale en andere overheden, middenveldorganisaties en private actoren. Vanuit een brede kijk op sportbeleid bouwde hij inzicht op in diverse beleidsdomeinen en het beleidsspeelveld tussen de Vlaamse overheid en het lokale werkveld. Deze ervaring zet hij in voor vraagstukken waar een integrale kijk over diverse beleidsthema’s centraal staat. En vanuit de roots in sport en lokale besturen blijft hij beschikbaar voor opdrachten rond (lokaal) sportbeleid.

Sinds 2021 is David Senior Consultant bij IDEA Consult. Referentieprojecten van hem zijn o.a. de projectcoördinatie van de Green Deal Sportdomeinen, de strategische herpositionering & toekomstige organisatie van de Logo-werking (voor Departement Zorg) of een onderzoekstraject rond de samenwerking tussen de Vlaamse Overheid en een 10-tal middenveldorganisaties gelijke kansen (voor ABB – Gelijke Kansen). Daarnaast deed hij diverse sessies voor ledenorganisaties (Unizo-sectorwerking, voor zorgberoepen (diëtisten, …), in de socio-culturele/lokale sector (VVBAD, …) of rond circulair bouwen voor ORI, de sectororganisatie van advies- en ingenieursbureaus). Projectvereniging ’t Stakenhuis (regio Aalst) en bv. de ELZ Kempenland zijn regionale samenwerkingsverbanden die David begeleidde.
Voor sportfederaties was er een governancetraject rond ‘Meer vrouwen aan het sportstuur’. Op vlak van (lokaal) sportbeleid zijn de subsidiebegeleiding van Balsakker Lille, een participatietraject voor (Top-)Sportcentrum Ragheno-site Mechelen en Masterplan Hazewinkel Willebroek voorbeeldreferenties.

David is Master Lichamelijke Opvoeding – Sportmanagement en deed aanvullende studies Bedrijfseconomie (KU Leuven). De basis voor een unieke mix tussen begeleiden van mensen, oog voor maatschappelijke impact en een zakelijke blik. Multidisciplinair legt hij linken met de collega’s binnen IDEA Consult en Mondea

Projecten door David Nassen

Zoek hier naar specifieke projecten van dit teamlid