Dagmar Croes

Consultant Regionale en stedelijke ontwikkeling

Dagmar is consultant in het team Regional and Local Governance bij IDEA Consult. Aan de hand van haar achtergrond en haar studies in de Rechten (KU Leuven) en Sustainability Science, Policy & Society (Universiteit Maastricht) werkt ze aan het samenbrengen van beleid, wetenschap, economie en maatschappij in projecten rond duurzame ontwikkeling. Ze doet dit met oog voor de raakvlakken tussen ecologische, sociale en economische aspecten en vanuit een multidisciplinaire aanpak. Verder biedt ze ondersteuning op vlak van stakeholder engagement.

Voordien werkte Dagmar bij de Europese Commissie mee aan verschillende projecten waar deze thema’s aan bod kwamen. Ze was betrokken bij de ontwikkeling van de European Green Deal en kwam ze in aanraking met diverse beleidsdomeinen en onderwerpen die daarmee te maken hebben. Onder haar werk rond de European Green Deal viel ook projectmanagement voor het New European Bauhaus initiatief, dat op een participatieve manier kijkt naar ‘the future of living’. Bij DG MARE deed ze in de coördinerende unit kennis op rond EU-subsidies. Daarnaast coördineerde ze mee de integratie van strategic foresight voor duurzame visserij in het beleid van de DG. Dit hield het oprichten van een interne multidisciplinaire Foresight Hub in alsook de initiatie van een foresight study ‘Fishers of the Future’.

Projecten door Dagmar Croes

Zoek hier naar specifieke projecten van dit teamlid