Alban Pols

Consultant Regionale en Stedelijke Ontwikkeling

Alban is consultant in het team Regionale & Stedelijke Ontwikkeling bij IDEA Consult. Op basis van zijn studies filosofie (Universiteit Antwerpen), economie (Universiteit Gent) en Europese studies (KU Leuven), heeft hij een aantoonbare geschiedenis van beleidswerk en werken in overheidsrelaties binnen een brede waaier van beleidsdomeinen - later meer specifiek gericht op economie. Zijn sectoroverschrijdende ervaring laat hem toe een integraal overzicht te bewaren over het beheer van complexe projecten, maar blijkt ook een grote troef bij de aanpak van concrete beleidskwesties.

Alban heeft gewerkt bij de Vereniging van Vlaamse Provincies (VVP), waar hij in contact kwam met verschillende beleidsdomeinen en verschillende bestuursniveaus binnen de Belgische federale structuur. Zijn werk omvatte zowel interprovinciaal overleg als standpuntbepaling ten aanzien van Vlaamse en federale wetgevende initiatieven op het gebied van economie, toerisme, mobiliteit en erfgoed. Bij de provincie Oost-Vlaanderen verlegde hij zijn focus naar lokaal economisch beleid, waarbij hij de uitvoering van het door het EFRO gefinancierde project 'Onderneem Er Op Uit' ondersteunde. Hij voerde met name intervisieprojecten uit tussen groepen van lokale overheden en trad later op als 'inhouse consultant' bij de ontwikkeling en uitvoering van economisch beleid binnen 5 lokale overheden in Oost-Vlaanderen.

Projecten door Alban Pols

Zoek hier naar specifieke projecten van dit teamlid