Ons kenmerk

IDEA heeft een eigen signatuur. De identiteit van onze organisatie is herkenbaar als volgt: 

  • Research based: We staan voor onafhankelijk advies, onderbouwd vanuit onderzoek, feiten en cijfers. De IDEA-onderzoekers maken gebruik van gevalideerde kwantitatieve en kwalitatieve methodieken. Voor evaluatie-onderzoek, impact- of omgevingsanalyses, gebruiken we eigen kaders.
  • Multidisciplinair: De teams en expertisedomeinen van IDEA zijn sterk complementair. Onze analyses en oplossingen worden vanuit verschillende invalshoeken gevoed: retail en leisure staan niet los van een bredere visie op kernversterking, een economisch speerpuntenbeleid vraagt aangepaste competenties, een strategisch plan vraagt een aangepast organisatiemodel. Dagelijks ervaren wijzelf en onze klanten de meerwaarde van deze multidisciplinariteit onder één dak.
  • Toekomstgericht: Onze baseline ‘Thinking ahead’ in geen holle slogan, maar een dagelijks adagium en werkwoord. Onze medewerkers ontwerpen vernieuwende en duurzame oplossingen, bedacht op de lange termijn. We ontwerpen mee de toekomst rond slimme specialisatie, industriële modernisering, circulaire economie, levenslang leren en multilevel governance.
  • Een excellent partnernetwerk: Voor elk project en elke individuele vraag vormen we een team op maat met interne en externe experten. IDEA is als kennisorganisatie verbonden met een netwerk van excellente experten. Via onze zusterbedrijven MONDEA en Value Partners verruimen we onze dienstenportfolio, enerzijds richting implementatie (MONDEA), anderzijds op vlak van vastgoed en locatie-advies (Value partners).
  • Klantgericht: Door middel van nieuwe inzichten, concepten en instrumenten helpen we onze klanten meer impact te realiseren. We werken binnen de gemaakte afspraken, voeren een open communicatie met de klant en zijn bereid tot “een extra mile”.

IDEA Consult respecteert de privacy van uw gegevens.
Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren. 
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren of klik op meer informatie.

Ik heb het begrepen