Onze identiteit

IDEA heeft een eigen signatuur. De identiteit van onze organisatie is herkenbaar als volgt: 

  • Research based: We staan voor onafhankelijk advies, onderbouwd vanuit onderzoek, feiten en cijfers. De IDEA-onderzoekers maken gebruik van gevalideerde kwantitatieve en kwalitatieve methodieken. 
  • Multidisciplinair: De teams en expertisedomeinen van IDEA zijn sterk complementair. Onze analyses en oplossingen worden vanuit verschillende invalshoeken gevoed: retail en leisure staan niet los van een bredere visie op kernversterking, een economisch speerpuntenbeleid vraagt aangepaste competenties, een strategisch plan vraagt een aangepast organisatiemodel. Dagelijks ervaren wijzelf en onze klanten de meerwaarde van deze multidisciplinariteit onder één dak.
  • Toekomstgericht: Onze baseline ‘Thinking ahead’ is geen holle slogan, maar een dagelijks adagium en werkwoord. Onze medewerkers ontwerpen vernieuwende oplossingen, bedacht op de lange termijn. We ontwerpen mee de toekomst rond slimme specialisatie, industriële modernisering, circulaire economie, levenslang leren en multilevel governance.
  • Een excellent partnernetwerk: Voor elk project en elke individuele vraag vormen we een team op maat met interne en externe partners. IDEA is als kennisorganisatie verbonden met een netwerk van excellente partners. Via onze zusterbedrijven MONDEA, Value Partners en The Argonauts, verruimen we onze dienstenportfolio, zowel richting implementatie (MONDEA), op vlak van vastgoed en locatie-advies (Value partners) en rond service design (The Argonauts).
  • Klantgericht: Door middel van nieuwe inzichten, concepten en instrumenten helpen we onze klanten meer impact te realiseren. We werken binnen de gemaakte afspraken, voeren een open communicatie met de klant en zijn bereid tot “een extra mile”.

SDG Pioneertraject

IDEA is een actieve ambassadeur van duurzame ontwikkeling, van Agenda 2030 en de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s). IDEA is partner van CIFAL Flanders en behaalde inmiddels het SDG Pioneercertificaat. Dat is uiteraard geen eindpunt, maar een tussenstap naar een volgende fase van SDG Champion binnen een aantal jaar.

SDG_Pioneer_copy_copy.jpeg

IDEA sensibiliseert ook lokale besturen rond de SDG’s met de SDG-monitor (www.sdgmonitor.be) die de SDG-situatie van alle Vlaamse gemeenten in kaart brengt aan de hand van een 100-tal indicatoren.

SDG-monitoring is overigens ook het centraal thema van het doctotaal onderzoek (phd) van Koen Borghys, met toepassing op het Brussels Gewest. Het onderzoek wordt gehost door VUB-SMIT en IDEA Consult en ondersteund door INNOVIRIS. Lees meer.

Onze begeleiding voor publieke organisaties rond de SDG’s wordt meer uitgebreid beschreven op deze pagina.

Hier lees je meer over de UN2030 agenda voor duurzame ontwikkeling en de SDG’s.

Een meer duurzame wereld? Ook jouw organisatie kan helpen. Download hier de laatste online SDG Wegwijzer (enkel in het Nederlands beschikbaar). Een initiatief van CIFAL Flanders, met ondersteuning van de Vlaamse overheid, Patarein Publishing en Verso.