Vlaamse gemeenten maken vorderingen richting Agenda 2030

Vlaamse gemeenten maken vorderingen richting Agenda 2030

Het Sustainable Development Network (SDSN) schat dat 65% van het succes van de SDG’s afhangt van de onmiddellijke en actieve betrokkenheid van lokale besturen.

Om gemeenten te helpen bij het opvolgen en realiseren van hun duurzaamheidsdoelstellingen, lanceerde IDEA Consult in 2020 een SDG-monitor. Aan de hand van ongeveer 100 indicatoren krijgen alle Vlaamse gemeenten inzicht in hun situatie voor elk van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen: armoede, werkgelegenheid, klimaat, etc.  Op 7 oktober 2021 kreeg deze monitor een update. De belangrijkste vernieuwing is de mogelijkheid om voor elke indicator 10 jaar terug te gaan in de tijd.

SDG n

De Vlaamse gemeenten verbeteren hun SDG-positie

Samen met UNU-CRIS analyseerde IDEA Consult de resultaten voor 2021. We zien een hoopvol beeld. Zo verbeteren drie op de vier gemeenten hun SDG-score. Vooral de doelstellingen over industrie, innovatie en infrastructuur (SDG 9), verantwoorde consumptie en productie (SDG 12) en klimaatactie (SDG 13) gaan er sterk op vooruit. Er is één uitzondering op de regel, namelijk SDG 16. Wat betreft vrede, veiligheid en sterke publieke diensten gaan de Vlaamse gemeenten er gemiddeld 8,5 punten op achteruit.

Er zijn wel aanzienlijke verschillen tussen regio’s. Vooral de Kempen en Oost-Brabant scoren hoog. Steden en verstedelijkte gemeenten scoren lager omwille van kansarmoede en lagere kwaliteit van onderwijs en bestuur. Hoopvol is wel dat de steden de sterkste stijgers zijn in de monitor. Ook op vlak van klimaatactie en schoon water scoren ze sterk.

De belangrijkste verklaring voor de verschillen tussen gemeenten en regio’s is financiële welvaart. Een statistische analyse leert ons dat 25% van de verschillen tussen gemeenten en regio’s kan verklaard worden door het gemiddeld inkomen. Er is één uitzondering op deze regel, namelijk klimaat. Hier geldt de regel: hoe rijker de gemeente, hoe slechter ze scoort op de klimaatdoelstellingen.

Meer info

De SDG-monitor is een initiatief van IDEA Consult. De update 2021 kwam tot stand in samenwerking met UNU-CRIS en met de steun van Belfius. Lees het volledig rapport op www.sdgmonitor.be.

Meer info: Valentijn Vanoeteren, senior adviseur IDEA Consult, valentijn.vanoeteren@ideaconsult.be of Samuel Standaert, assistant professor UNU-CRIS, sstandaert@cris.unu.edu

logologo b

 

De SDG-monitor

IDEA Consult ontwikkelde in 2020 – in het verlengde van een project voor VVSG - een monitor die de situatie van alle Vlaamse gemeenten m.b.t. de 17 SDG’s in kaart brengt aan de hand van een 100-tal indicatoren. Het is een interactieve tool, waar elke gemeenten per SDG haar situatie kan aflezen, in relatie tot het gemiddelde in Vlaanderen (zie screenshot).

Vlaanderen

Bedoeling van de SDG-monitor is niet om goede of slechte punten uit te delen aan gemeenten, maar wel om actie te prikkelen op lokaal niveau en aan te zetten tot een actieve cultuur van duurzaamheidsmeting. Vandaar dat de website www.sdgmonitor.be ook inspiratie en voorbeelden bevat om aan elk van de SDG’s te werken.

De score is geen beoordeling van het gevoerde beleid in de gemeente. Veel van de indicatoren worden immers beïnvloed door evoluties die zich boven of buiten de gemeente afspelen.


arrow team members
foto Koen Borghys
Koen Borghys
Onderzoeker Lokale Duurzame Ontwikkeling, Lokaal Bestuur & Beleidsevaluatie

IDEA Consult respecteert de privacy van uw gegevens.
Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren. 
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren of klik op meer informatie.

Ik heb het begrepen