Nieuwe service projectontwikkeling en -management

Nieuwe service projectontwikkeling en -management

Geïnspireerd door onze klanten

Klanten kijken de laatste jaren steeds nadrukkelijker in de richting van IDEA voor ondersteuning in de fase van de projectuitvoering. De oprichting van MONDEA en Value Partners binnen de IDEA Group waren daar het logische gevolg van.
Vanaf 2020 wil IDEA die lijn doortrekken in haar inhoudelijke kerndomeinen. De vernieuwing in de economie en in de samenleving mee handen en voeten geven in vernieuwende projecten.

Steeds gedreven door impact

De ambitie om ons dienstenaanbod te verruimen is gegroeid vanuit een dubbele aanleiding. Enerzijds de goesting van IDEA om haar impact te vergroten en maatschappelijke verandering in sterke projecten te vertalen; anderzijds de toenemende vraag van klanten om hen te ondersteunen in het uitwerken en managen van sterke projectvoorstellen.

Waarin IDEA het verschil maakt

We willen meer dan procesbegeleiders zijn. Onze experten kunnen, mee de inhoud vormgeven. Zelf spreken we over ‘content-based’ projectontwikkeling en -management. Dit houdt in dat we ons enkel richten op die thema’s en markten waar IDEA een onderscheidende expertise heeft. We verlengen onze waardeketen, maar de focus blijft identiek: ‘new economy’, ‘modern governance’ en ‘vibrant places’.
Tegelijk benaderen we een projectidee als een business case, die we samen met onze klanten verfijnen. En we denken ook na relevante partners en aanvullende of alternatieve financieringsopties.

Vliegende start van je project

We begeleiden op dit moment verschillende besturen en samenwerkingsverbanden van het lokale tot het Europese niveau. Vanuit die dynamiek poppen verschillende vragen en projectideeën op, die we in de praktijk kunnen omzetten. Ook in ons werk voor kennisinstellingen merken we dat sterke ideeën en concepten onvoldoende vertaald geraken in economische meerwaarde.

Die begeleiding resulteert ook in een breed netwerk van potentiële projectpartners en daarmee samenhangend een goed zicht op financieringsmogelijkheden. Met de start van de nieuwe Europese meerjarenbegroting en de structuurfondsen is er alvast zuurstof om hier meteen mee aan de slag te gaan.

Voor meer informatie kan u terecht bij Björn Koopmans of Tristan de Jong.


IDEA Consult respecteert de privacy van uw gegevens.
Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren. 
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren of klik op meer informatie.

Ik heb het begrepen