Kennisforum ‘De Transformatieve Overheid’ IDEA Consult i.s.m. Innovatienetwerk Vlaamse Overheid

Kennisforum ‘De Transformatieve Overheid’ IDEA Consult i.s.m. Innovatienetwerk Vlaamse Overheid

IDEA Consult en het Innovatienetwerk Vlaamse Overheid (INO) slaan de handen ineen voor een kennisforum ‘De Transformatieve Overheid’, rond de rol van de overheid en ambtenaren in maatschappelijke transities.

Wanneer?

18 april van 16u – 18u (onthaal vanaf 15u45 - aansluitend receptie)

Waar?

IDEA-house, Jozef II-straat 40, Brussel

Hoofdmoot van de sessie is het gelijknamige doctoraat van Rik Braams (2023), dat hij uitvoerde binnen het Nederlandse Ministerie van Verkeer & Waterstaat, op bevattelijke wijze samengebracht in magazinevorm. Het doctoraat draait om de wijze waarop overheden omgaan met maatschappelijke transities, en waarom dit zo ingewikkeld en moeizaam verloopt. Tijdens de sessie zal hij nader ingaan op waar ambtenaren tegen aan lopen wanneer zij ‘transitietaken’ uitvoeren, en insteken geven voor hoe overheden invulling kunnen geven aan hun veranderende rol in het richting geven en waarmaken van deze transities

Ook binnen de Vlaamse Overheid is deze thematiek onderwerp van reflectie en debat. Zie bijvoorbeeld dit artikel van Peter Van Humbeeck et. al. in laatste VTOM; of het onderzoek & advies VARIO/AWTI rond transformatief innovatiebeleid. Daarnaast sluit dit helemaal aan bij de INO denkoefeningen rond de Civil Entrepreneur

Voor IDEA Consult zelf staat de uitdaging van het komen tot effectieve beleidsvoering rond maatschappelijke uitdagingen en transitie vanzelfsprekend centraal in tal van opdrachten voor lokale en Vlaamse overheden, zie bv ons werk rond het programma Vlaamse Veerkracht, rond levenslang leren, toekomstig innovatiebeleid, bedrijvige stadskernen etc.

De sessie dient om dit debat verder te voeden, en vanuit de Vlaamse bestuurlijke realiteit te reflecteren op de onderzoeksmatige bevindingen in Nederland. We nodigen experts vanuit Vlaams en stedelijk niveau uit om tijdens de sessie verder te reflecteren en in gesprek te gaan. We sluiten we af met een receptie.

Agenda

15u45  Ontvangst
16u – 16u10  Verwelkoming & inleiding
16u10 - 17u00  Key note presentatie ‘Transformatieve overheid’ door Rik Braams
17u00 - 18u00

 Reflectie vanuit Vlaamse beleidspraktijk door een drietal experten uit Vlaamse en stedelijke
 administratie

  • Martin Ruebens (INO)
  • Peter Van Humbeeck (SERV)
  • Annik Bogaert (Kenniscentrum Vlaamse Steden)

 Ruimte voor vragen deelnemers

Vanaf 18u  Afsluiting en receptie