IDEA @ School

IDEA @ School

Sinds enkele jaren heeft IDEA ook de expertise in huis om onderwijsonderzoek te doen. Uiteraard helemaal volgens de IDEA-signatuur. Geen pedagogisch-didactische studies naar opvoeden en onderwijzen, maar beleidsgericht multidisciplinair onderzoek op het raakvlak tussen onderwijs en de andere expertisedomeinen van IDEA:

  • Onderwijs en arbeidsmarkt ligt voor de hand. Zo werkten we mee aan de visie van de Vlaamse overheid op ‘Leven, leren en werken in 2050’, en ook onze studie naar loopbaanpaden en -uitkomsten van STEM-studenten legt de link tussen onderwijs en werk;
  • Ook op het snijvlak tussen onderwijs en innovatie groeiden al interessante projecten, vb. een verkenning van de aard en omvang van e-leren in Vlaanderen, of het InnoVET-onderzoek, over de professionalisering van leerkrachten in TSO/BSO met het oog op de steeds snellere technologische innovaties;
  • Onderwijs en lokaal beleid: de Stad Antwerpen deed al tweemaal beroep op IDEA, nl. voor het uitwerken van een omgevingsanalyse voor hun lokaal onderwijsbeleid, en het uittekenen van een samenwerkingsmodel tussen onderwijs-welzijn voor de Antwerpse wijk Kiel.
  • Maar ook op de grenzen van onderwijs en vastgoed & gebiedsontwikkeling, of onderwijs en kunst & cultuur, … zijn er heel wat interessante thema’s te onderzoeken, bijvoorbeeld in het kader van het debat over de ‘brede school’.

Kortom: samenwerking tussen school en samenleving is de rode draad in ons werk, helemaal in de filosofie van de recente OESO-studie ‘Schools at the crossroads of innovation in cities and regions’ (2017).

Meer informatie? Contacteer ella.desmedt@ideaconsult.be


IDEA Consult respecteert de privacy van uw gegevens.
Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren. 
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren of klik op meer informatie.

Ik heb het begrepen