E-leren in Vlaanderen

E-leren in Vlaanderen

E-leren biedt heel wat potentieel om levenslang leren toegankelijker te maken voor werkende volwassenen en bij te dragen aan een sterkere leercultuur in Vlaanderen. In dit verkennend onderzoek in opdracht van het Departement Werk en Sociale Economie onderzocht IDEA Consult: (1) wat de kenmerken zijn van het aanbod aan e-leren in Vlaanderen, (2) wat er reeds geweten is over de meerwaarde en effecten van e-leren op het leren en op de loopbaan van volwassenen, (3) hoe het stimuleren van e-leren o.a. via de nieuwe Vlaamse opleidingsincentives beleidsmatig kan worden aangestuurd en (4) welke groei verder nog mag worden verwacht. Het onderzoek leidde tot aanbevelingen om zowel het aanbod als de vraag te stimuleren. De uitgangspunten hierbij zijn dat e-leren slechts een instrument is om flexibiliteit te realiseren (en geen doel op zich) en dat kwaliteit centraal moet staan bij de verdere ontwikkeling van e-leren.

https://www.ideaconsult.be/images/Eindrapport_eleren_drukklaar.pdf


IDEA Consult respecteert de privacy van uw gegevens.
Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren. 
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren of klik op meer informatie.

Ik heb het begrepen