Onderwijs & levenslang leren

In de context van een sterk veranderende arbeidsmarkt en samenleving wordt een cultuur van levenslang leren steeds belangrijker. Bovendien moet het opleidingsaanbod worden aangepast aan veranderingen in de vraag en in de manier van leren en onderwijzen.

Wij adviseren belanghebbenden en beleidsmakers over hoe zij de vaardigheidskloof kunnen dichten door die cultuur van levenslang leren te stimuleren en de toekomstbestendige ontwikkeling van het opleidingsaanbod te ondersteunen. Hebben opleidingsstimulansen voor werknemers en organisaties een effect op de deelname aan de cultuur van levenslang leren? Hoe moeten beleidsmakers hun opleidingsstimulansen aanpassen aan nieuwe leervormen zoals e-learning? Hoe kunnen scholen, bedrijven en sectoren samenwerken om de vaardigheden van leerkrachten in beroepsonderwijs en -opleidingen actueel te houden? Hebben de internationalisering en de mobiliteit van de lerenden een positief effect op kerncompetenties en -vaardigheden? Hoe zou EVC georganiseerd moeten worden, rekening houdend met de kosten en baten?

arrow team members
foto Ella Desmedt (Ph.D.)
Ella Desmedt (Ph.D.)
Senior Expert in Leren, Evalueren & Governance

IDEA Consult respecteert de privacy van uw gegevens.
Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren. 
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren of klik op meer informatie.

Ik heb het begrepen