Cultuurbeleid

Beleidsmakers spelen een sleutelrol in het vormgeven van de werkomgeving waarbinnen culturele actoren opereren. IDEA Consult werkt samen met hen op alle beleidsniveaus (lokaal, regional, Europees) en in alle fasen van beleidsontwikkeling en monitoring, om hen te inspireren tot het uitbouwen van toekomstgerichte beleidskaders voor cultuur.

Dankzij onze marktverkenningsstudies en trendanalyses houden we voor beleidsmakers de vinger aan de pols omtrent belangrijke evoluties die invloed hebben op de manier waarop cultuurorganisaties zich organiseren, overheden beleidsinstrumenten ontwikkelen, er wordt samengewerkt, etc. Denken we maar aan demografische ontwikkelingen, gebruikerstrends, cultuurparticipatie, digitalisering en faire vergoeding voor creatie, sociale media …

Via ons monitoring- en evaluatiewerk ondersteunen we beleidsmakers om een performant beleidskader en beleidsinstrumenten voor cultuur uit te bouwen en blijvend kritisch te beschouwen en bij te sturen waar nodig.

Bovendien zetten we vanuit onze multidisciplinaire kennis beleidsmakers aan om ook over de muurtjes van hun eigen beleidsbevoegdheden te kijken en zo de impact van cultuur te vergroten. Kunst, cultuur en erfgoed geven immers op vele manieren kleur en identiteit aan steden, gemeenten, regio’s: als broedplaatsen voor creativiteit en innovatie, facilitator van ontmoeting en sociale cohesie, toeristische troef,… IDEA Consult biedt beleidsmakers de nodige ondersteuning om de uitbouw van een vruchtbaar ecosysteem dat cultuur in al haar dimensies laat groeien, te faciliteren. 

arrow team members
foto Michelle Accardo
Michelle Accardo
Senior Expert Regionale & Stedelijke Ontwikkeling / Cultuur & Toerisme
foto Joris Janssens (Ph.D.)
Joris Janssens (Ph.D.)
Senior Expert Cultuur & Regionale Ontwikkeling