Kunst, cultuur en erfgoed

Kunst, cultuur en erfgoed spelen een belangrijke rol in maatschappelijke ontwikkeling, zowel vanuit hun intrinsieke waarde als via de vele kruisbestuivingen met andere domeinen zoals vrije tijd en toerisme, gebiedsontwikkeling, nieuwe media, onderwijs, etc. Ze krijgen terecht veel beleidsaandacht op diverse niveaus. IDEA Consult is een vertrouwd klankbord voor vele actoren in dit domein. Via ons werk ondersteunen we hen om de positieve multidimensionale en transversale impact van kunst, cultuur en erfgoed in onze samenleving verder te versterken.

IDEA Consult respecteert de privacy van uw gegevens.
Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren. 
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren of klik op meer informatie.

Ik heb het begrepen