Technology Deployment & Industriële Modernisering

IDEA Consult loopt voorop bij het ondersteunen van EU-beleidsontwikkeling om onderzoek & innovatie, technologie-inzet en industriële modernisering te versnellen. IDEA Consult heeft verschillende studies afgerond met betrekking tot ST's, technologie-inzet, samenwerkingsnetwerken van technologiecentra op het gebied van ST's met one-stop-shoptoegang voor het MKB, evenals geformuleerde beleidsaanbevelingen voor de werkgroep op hoog niveau over ST's.

IDEA Consult-experts worden erkend op het gebied van slimme specialisatie, innovatieprocessen en beleidsanalyse, EU-financieringsprogramma's en beleidsinstrumenten. Daarnaast ondersteunen de werkzaamheden ter ondersteuning van het Vanguard Initiative en de thematische slimme specialisatieplatformen de ontwikkeling van gezamenlijke pilots gericht op co-investering, waarvoor IDEA Consult-experts een goed begrip hebben van interregionale en transnationale samenwerking en ervaring hebben met het ondersteunen van regio's door middel van interactieve en participatieve mechanismen / initiatieven voor interregionale samenwerking.

In de afgelopen twee jaar ondersteunde IDEA Consult 9 interregionale netwerken van deze platforms op gebieden waarop technologie wordt ingezet, zoals: zonne-energie, hernieuwbare mariene energie, bio-energie, duurzame gebouwen, slimme netwerken, fotonica, industrie 4.0, hoog technische precisielandbouw en sporttechnologieën. De experts van IDEA Consult coördineerden het werk van verschillende regio's om interregionale projecten te identificeren en zochten naar adequate financiering.

tech deploy nl