Impact & Evaluatie van het Innovatiebeleid

Gezamenlijke onderzoekscentra, open innovatiesystemen, universitaire incubatoren en versnellers, integratie van SSH in het innovatiebeleid, .... De afgelopen 20 jaar is het O&O&I-beleid snel geëvolueerd en zijn innovatie-ecosystemen complexer geworden.

Wat is de impact van O&O&I (financierings)programma's op de economie of de samenleving? Hoe dragen innovatie-actoren bij aan de beleidsdoelstellingen? Hoe kunnen de effectiviteit en impact van bredere innovatie-ecosystemen in de toekomst worden geoptimaliseerd?

IDEA Consult heeft talrijke effectbeoordelingen en evaluaties uitgevoerd van O&O&I-beleidsinterventies en innovatieactoren in België en Europa.

We ondersteunen beleidsmakers en innovatieactoren om te leren van prestaties uit het verleden (via evaluatie en impact assessment) en om de impact van hun interventies in de toekomst te optimaliseren. Hiervoor maken we gebruik van solide evaluatiekaders en impactmeetinstrumenten, die we voortdurend updaten en verfijnen om de laatste ontwikkelingen in het veld te integreren.

Referentieprojecten