Hernieuwbare energie

De hernieuwbare energiesectoren omvatten windenergie, zonne-energie, energie uit de zee en de oceanen, geothermische energie, alsook biomassa en biobrandstoffen voor transport. De voordelen van hernieuwbare versus klassieke energiebronnen zijn een lagere uitstoot van broeikasgassen, diversificatie van de energietoevoer, energie-onafhankelijkheid alsook algemene maatschappelijke voordelen zoals jobcreatie en een betere gezondheid voor de mens. Hernieuwbare energiebronnen worden ondersteund door een reeks technologieën zoals slimme netwerken, warmtepompen, zonne-energie, zonthermische krachtcentrales, die de weg banen voor nieuwe, propere en groene businessmodellen en innovaties in heel Europa.

IDEA Consult biedt deskundig advies aan een brede waaier van klanten, inclusief internationale regeringen en instellingen, evenals federale, regionale en lokale overheidsinstanties. Tot de behandelde domeinen behoren slimme netwerken, zonne-energie, hernieuwbare mariene energiebronnen, bio-energie en duurzame gebouwen in de context van slimme specialisatie, evenals warmte-opslag, geothermische energie en groene businessmodellen. Tot onze competenties behoren onderzoek en analyse, beleidsadvies en strategische planning, monitoring, evaluatie en effectenbeoordeling, evenals netwerkbeheer, faciliteren van een overlegproces met stakeholders, workshops, interviews en enquêtes.

arrow team members
foto Daniela Kretz
Daniela Kretz
Senior Consultant Innovatie, Competitiviteit & Duurzaamheid

IDEA Consult respecteert de privacy van uw gegevens.
Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren. 
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren of klik op meer informatie.

Ik heb het begrepen