Circulaire economie

In de overgang van een lineaire naar een circulaire economie zouden de materialen hun nut en waarde moeten behouden en terugvloeien naar de cyclus, in plaats van verwijderd te worden. Gezien de beperkte capaciteit van de stortplaatsen en de daarmee gepaard gaande vervuiling, en de beperkte beschikbaarheid van grondstoffen, creëert de overgang naar een circulaire economie voordelen via nieuw marktpotentieel en jobcreatie, en ook voor ons leefmilieu. De overschakeling naar bedrijfsactiviteiten die zowel financiële als ecologische voordelen bieden, heeft de weg vrijgemaakt voor de ontwikkeling van nieuwe businessmodellen die de focus leggen op een hogere hulpbronnenefficiëntie, zodat de waarde van de producten, de materialen en het afval behouden blijft.

IDEA Consult biedt beleidsadvies en analyses op het vlak van circulaire economie aan diverse overheidsinstanties, van Europees tot gemeentelijk niveau. De sterke punten van IDEA zijn haar op feitenmateriaal gebaseerde analytische benadering, in combinatie met doorgewinterde vaardigheden in stakeholder-consultaties, enquêtes, interviews, workshops, evaluaties, effectenbeoordelingen en reviews. De behandelde thema's omvatten industriële symbiose, analyses van specifieke markten zoals bouw- en sloopafval, non-ferrometaalafval, zeldzame aardmetalen, niet-energetische industriële grondstoffen en bioafval.

arrow team members
foto Daniela Kretz
Daniela Kretz
Senior Consultant Innovatie, Competitiviteit & Duurzaamheid

Referentieprojecten

IDEA Consult respecteert de privacy van uw gegevens.
Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren. 
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren of klik op meer informatie.

Ik heb het begrepen