Groene economie

Uw expert voor milieu- en energiegerelateerde uitdagingen

Hedendaagse en vroegere sociale, economische, politieke, ecologische en technologische veranderingen, zoals de bevolkingsgroei en steeds snellere technologische ontwikkelingen, zijn nauw verbonden met de natuurlijke omgeving. De gevolgen van evenwichtsverstoringen zijn uitputting van hulpbronnen, toenemende milieuverontreiniging en de aantasting van de ecosystemen. Om het hoofd te bieden aan die uitdagingen spelen internationale, Europese, nationale en regionale milieubeleidsmaatregelen een cruciale rol in het streven naar een duurzame toekomst.

De Groene Economie experts van IDEA bieden advies inzake beleid en strategische ontwikkeling, en werken mee aan onderzoek en analyse, monitoring, evaluaties en effectbeoordelingen op het vlak van circulaire economie, hernieuwbare energiebronnen, industriële symbiose, hulpbronnenefficiëntie, milieutechnologieën, biotechnologie, energie-efficiëntie en bio-economie.

Waardeketenanalyses van milieutechnologieën, marktstudies, business modelling, horizonscanning en prognoses, scenario-analyses, alsook de samenstelling van expert panels en workshops en het uitvoeren van economische en maatschappelijke effectenbeoordelingen maken deel uit van de methoden die in de studies worden toegepast.

arrow team members
foto Daniela Kretz
Daniela Kretz
Senior Consultant Innovatie, Competitiviteit & Duurzaamheid

IDEA Consult respecteert de privacy van uw gegevens.
Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren. 
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren of klik op meer informatie.

Ik heb het begrepen