Strategie & Organisatie

Een goed beleid start met een sterke strategie en duidelijke doelstellingen. Vervolgens stellen we ons de vraag welke organisatie we nodig hebben voor de uitvoering daarvan, en welke partnerschappen we daarvoor moeten sluiten. 

Hierna volgt een overzicht van de domeinen waarin IDEA de voorbije jaren advies heeft verstrekt.

Strategie

 • Hoe definiëren we een duidelijke missie en visie voor onze organisatie?
 • Welke kernopdrachten stellen we voorop?
 • Wat doen we zelf en wat besteden we uit?

Organisatie

 • Wat is het beste organisatiemodel om onze doelstellingen te bereiken?
 • Hoe organiseren we onze diensten? (counters, e-gov, backoffice, channels, ...)
 • Hoe verbeteren we onze 'leiding'? Hoe differentiëren we onze leiding per beleidsdomein?
 • Wat met nieuwe inzichten zoals flat organisation, self-managed teams, talent management, etc.)?
 • Hoe vormen we een complementaire beleid/administratie tandem?

Management in partnership: samenwerking en omvang

 • Welke partners hebben we nodig om duurzame resultaten te halen? Hoe betrekken we onze stakeholders daarbij?
 • Welke aspecten van ons beleid organiseren we op een intergemeentelijke basis? Hoe onderhouden we de intergemeentelijke relaties?
 • Kan een fusie ons voordelen opleveren als lokale autoriteit? Wat zijn de nadelen en de randvoorwaarden?
 • Hoe komen we tot een betere interadministratieve samenwerking (werken in ketens, domeinprogramma's, ...)?
 • Hoe kan vorm gegeven worden aan participatie en co-creatie binnen onze administratie?
arrow team members
foto Bart Van Herck
Bart Van Herck
Senior Expert Regionale & Stedelijke Ontwikkeling / Gedelegeerd Bestuurder

Referentieprojecten

IDEA Consult respecteert de privacy van uw gegevens.
Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren. 
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren of klik op meer informatie.

Ik heb het begrepen