Evaluatie & Impact Assessment

Evaluatie & impact assessment: noodzakelijk en voordelig

Monitoring en evaluatie biedt aan de autoriteiten de mogelijkheid om hun middelen doelmatiger in te zetten zodat die meer impact hebben op het terrein.

IDEA biedt de klanten ondersteuning bij de evaluatie van hun projecten, programma's en beleidsmaatregelen, ex-ante, tussentijds en ex-post. 

De klanten vinden bij IDEA ook ondersteuning voor de ontwikkeling van monitoringinstrumenten met het oog op de opvolging van hun doelstellingen en acties.

Tijdens de evaluatieopdracht worden de doelstellingen, activiteiten en resultaten vanuit verschillende perspectieven onderzocht.

  • Zijn onze doelstellingen nog steeds relevant? (Relevantie)
  • Zijn onze doelstellingen coherent en zijn ze in overeenstemming met andere inspanningen (Consistentie)?
  • Halen we de vooropgestelde doelstellingen? (Doelmatigheid)
  • Halen we onze doelstellingen op een efficiënte manier? (Efficiëntie)
  • Zijn onze werkprocessen en middelen goed georganiseerd? (Proceskwaliteit)
  • Zullen onze oplossingen en resultaten de tand des tijds doorstaan? (Duurzaamheid)
  • Welke indicatoren gebruiken we het best om ons beleid op te volgen?

IDEA voert zijn evaluaties uit vanuit een leerperspectief. Door alle partijen bij het proces te betrekken, creëert IDEA een consensus voor de evaluatieresultaten of monitoringmechanismen.

arrow team members
foto Ella Desmedt (Ph.D.)
Ella Desmedt (Ph.D.)
Senior Expert in Leren, Evalueren & Governance

Referentieprojecten

IDEA Consult respecteert de privacy van uw gegevens.
Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren. 
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren of klik op meer informatie.

Ik heb het begrepen