Toerisme & recreatie, cultuur & erfgoed

Kunst en cultuur, toerisme en recreatie zijn sectoren die er toe doen. Ze bieden meer­waarde in vele opzichten en zijn daarom niet voor niets speerpunten in het beleid van vele lokale besturen. Ook vanuit ruimtelijk en economisch opzicht.

Toerisme en recreatie zijn (potentieel) belangrijke hefbomen voor de leefbaarheid en beleefbaarheid van een gemeente, stad of regio. IDEA Consult adviseert en begeleidt lokale besturen bij de ontwikkeling van hun toeristisch en recreatief potentieel als essentiële elementen van eigentijds ruimtelijk en economisch beleid. Telkens met de grootst mogelijke zorg voor de kwaliteit van de beleving en de kwaliteit van het kernproduct in al zijn vormen. We staan in voor advies en begeleiding bij visie- en beleidsontwikkeling, bij de concrete verknoping van toerisme en recreatie met de beoogde ruimtelijke of landschappelijke ontwikkeling, bij concept- en projectontwikkeling, bij haalbaarheidsonderzoek en businessplannen, bij evaluaties en impactonderzoek, ...

Ook kunst, cultuur en erfgoed spelen een steeds prominentere rol in de leefbaarheid en beleefbaarheid van wijken, gemeenten, steden of regio’s. Zowel voor inwoners en gebruikers als voor bezoekers. Behalve de directe intrinsieke waarde ervan, zijn kunst, cultuur en erfgoed vaak ook belangrijke hefbomen voor kwaliteitsvol samenleven, voor educatieve en economische doeleinden, voor aantrekkelijke stadscentra en regio’s, voor een kwaliteitsvolle openbare ruimte, voor bloeiende retail en horeca. IDEA Consult begeleidt lokale besturen bij het ontwikkelen en optimaliseren van hun cultureel potentieel en bij het leggen van beloftevolle verbindingen met andere sectoren en beleidsdomeinen.

arrow team members
foto Michelle Accardo
Michelle Accardo
Senior Expert Regionale & Stedelijke Ontwikkeling / Cultuur & Toerisme

Referentieprojecten