Detailhandel

De detailhandel is een sector in beweging. Zowel aan de zijde van de consument als aan de zijde van de retailer volgen de veranderingen elkaar in snel tempo op. Dit daagt vele steden en gemeenten, maar ook hogere overheden, uit om een gepast antwoord te bieden op deze veranderingen ter ondersteuning van de lokale handel. IDEA Consult beschikt over de expertise om openbare besturen bij te staan met gericht advies en begeleiding, steeds op maat van de klant. IDEA Consult brengt streeft hierbij steeds naar een geïntegreerde aanpak met oplossingsrichtingen die gedragen worden door alle betrokken stakeholders. Dit varieert van de opmaak van een visie en een hieraan gekoppeld actieplan tot de afstemming van de heersende ruimtelijke en economische standpunten én het opmaken van subsidiedossiers.