Ontwikkelingsstrategieën voor steden en platteland

De toekomst van Europa wordt gemaakt in de steden en regio’s. Het is op het terrein dat globale uitdagingen zoals innovatie, vereenzaming of klimaat zich laten voelen en om een antwoord vragen.

Steden en regio’s vragen zich terecht af hoe ze economische groei en duurzame ontwikkeling kunnen stimuleren, hoe ze alle relevante actoren daarin meenemen, op welke manier ze hun financiering regelen, etc.

Stuk voor stuk vragen die beter vandaag dan morgen worden beantwoord.

IDEA heeft de voorbije decennia tal van regio’s geadviseerd in verschillende stadia, van analyse tot evaluatie:

  • Analyse: een goede strategie start bij een grondige analyse van het regionaal weefsel. Wat zijn de echte uitdagingen, wie zijn onze sterkhouders, welke competenties zijn aanwezig of moeten worden versterkt, etc?
  • Strategie: welke initiatieven brengen de grootste meerwaarde? Hoe verbinden we onze doelen om te komen tot geïntegreerde ontwikkeling?
  • Opstellen roadmap en implementatie: waar het echt om gaat zijn de resultaten op het terrein. IDEA ondersteunt bij de uitrol en realisatie van de strategisch projecten en het opzetten van een programmastructuur voor de opvolging ervan;
  • Evaluatie en bijsturing: bereiken we met onze acties de gewenste output en effecten? Waar sturen we bij in functie van meer resultaat?
arrow team members
foto Steven Knotter
Steven Knotter
Senior Expert Regionale & Stedelijke Ontwikkeling

Referentieprojecten