Europese subsidies en financiering

Meer dan 1/3 van de Europese begroting bestaat uit Europese Structuur- en investeringsfondsen (ESI). Naast de ESI-fondsen bestaan er nog tal van andere subsidiekanalen (Horizon, Life, Erasmus,...) en andere financieringsvormen. Denk maar aan de leningen vanuit de Europese investeringsbank of de EFSI-middelen, het zogenaamde Junkerfonds. De afgelopen jaren heeft de EU tienduizenden projecten gefinancierd, zowel projecten op vlak van vervoer en communicatie , vergroening van onze economie, innovatie, tewerkstelling, onderwijs en sociale inclusie.

IDEA is op op verschillende manieren betrokken bij de inzet van Europese financiering:

Voorbereiding van projectvoorstellen

Projectpromotoren doen frequent een beroep op IDEA tijdens de voorbereiding van hun projectvoorstel. De subsidiefondsen en de leningcapaciteit van de EU wordt steeds drukker gesolliciteerd en de lat voor projectindieners komt steeds hoger te liggen. IDEA helpt bij het opbouwen en structureren van voorstellen en organiseert overleg tussen partijen. Deze steun in de rug verhoogt in belangrijke mate de kans op slagen.  

Opbouw van regionale programma’s

Regio’s doen een beroep op IDEA bij de voorbereiding en opbouw van hun operationele programma’s. Door middel van een ex-ante evaluatie verzekeren zij zich ervan dat de doelstellingen van het programma beantwoorden aan de belangrijkste uitdagingen in het gebied en dat de Europese middelen een zo groot mogelijk ‘return on investment’ hebben.

Evaluatie van de Europese programma’s in België en daarbuiten

Gezien de ESI-fondsen en andere financieringsvormen zo’n belangrijk aandeel vormen in het Europees budget, is het essentieel dat de middelen strategisch worden ingezet. IDEA adviseert regionale en Europese instanties over de efficiënte en effectieve inzet van de middelen door middel van tussentijdse impactevaluaties of evaluaties aan het einde van de zevenjaarlijkse programmeercyclus.

arrow team members
foto Bart Van Herck
Bart Van Herck
Senior Expert Regionale & Stedelijke Ontwikkeling / Gedelegeerd Bestuurder