Duurzame Ontwikkeling (SDG’s)

IDEA ondersteunt gemeenten en regio’s in duurzame ontwikkeling. We hanteren daarbij het SDG-perspectief, met de 17 globale doelstellingen.

De SDG-dienstverlening van IDEA bestaat uit:

  • SDG-monitor op maat;
  • SDG-scan en actieplan;
  • SDG-implementatie en coaching.

Voor gemeenten die het SDG Pioneercertificaat willen behalen, bieden we samen met VVSG en CIFAL Flanders het SDG Pioneerprogramma aan.

SDG-monitor op maat

Wil je als lokaal bestuur meer inzicht krijgen in jouw positie ten aanzien van de SDG-doelstellingen? Of wil je de resultaten van je SDG-acties kunnen opvolgen? We helpen je met een gepersonaliseerde SDG-monitor. Via een login krijg je toegang tot een eigen SDG-monitor met een indicatorenset op maat.

Als je een idee wil hoe zo’n monitor eruit ziet, kun je een kijkje nemen op www.sdgmonitor.be. Daarop is het SDG-profiel terug te vinden van alle Vlaamse gemeenten in relatie tot de 17 ontwikkelingsdoelstellingen. De basis wordt gevormd door 67 indicatoren en data die beschikbaar zijn voor alle Vlaamse gemeenten. Ingeval een monitor op maat, worden daaraan lokale indicatoren en data toegevoegd en wordt de monitor verfijnd op maat van het gemeentelijk actieplan.

SDG-monitoring is overigens ook het centraal thema van het doctotaal onderzoek (phd) van Koen Borghys, met toepassing op het Brussels Gewest. Het onderzoek wordt gehost door VUB-SMIT en IDEA Consult en financieel ondersteund door INNOVIRIS.  Lees meer.

SDG copy

SDG-scan en -actieplan

Wil je van start gaan met een SDG-actieplan? IDEA Consult ontwikkelde een SDG-scan die besturen hierbij helpt. De uitkomst van de SDG-scan vormt de ideale basis voor een SDG-actieplan op maat. Het actieplan bestaat uit een set van haalbare acties. Per actie stellen we trekkers aan, bepalen we de stappen en tussentijdse mijlpalen. We gaan ook na of er subsidiemogelijkheden zijn.

SDG-implemenatie en coaching

Nood aan ondersteuning of begeleiding bij het realiseren van acties? IDEA Consult ondersteunt besturen in de uitvoering van hun SDG-actieplan.
Van light coaching tot in-house management. We ontzorgen bestuur en management en realiseren een daadwerkelijk verschil dat zichtbaar is voor burgers en medewerkers.

SDG Pioneerprogramma

Logo pioneerprogramma v2

Om gemeenten te ondersteunen die hun SDG-footprint willen verbeteren lanceerden IDEA Consult VVSG en CIFAL Flanders een SDG Pioneerprogramma. Binnen het programma realiseren lokale besturen binnen de twee jaar een ambitieus actieplan rond elk van de 5 P’s uit Agenda 2030 (People, Planet, Prosperity, Partnership en Peace). Bij een positieve evaluatie ontvangt de gemeente het Internationale SDG Pioneer opleidings- en implementatiecertificaat van UNITAR, het opleidingsinstituut van de VN in Genève.

Peter Wollaert, algemeen directeur van CIFAL Flanders: “Zowel op nationaal als lokaal beleidsniveau zijn nog forse inspanningen nodig zijn om de SDG-doelstellingen te halen. Gelukkig zien we meer en meer lokale besturen die met de SDG’s aan de slag gaan. Binnen het SDG Pioneerprogramma helpen we hen bij het opstellen en uitvoeren van een ambitieus, maar ook realistisch actieplan.”

arrow team members
foto Marieke Carpentier (Ph.D.)
Marieke Carpentier (Ph.D.)
Consultant/Onderzoeker Regionale Ontwikkeling & Arbeidsmarkt
foto Bart Van Herck
Bart Van Herck
Senior Expert Regionale & Stedelijke Ontwikkeling / Gedelegeerd Bestuurder
foto Valentijn Vanoeteren
Valentijn Vanoeteren
Senior Consultant Regionale & Stedelijke Ontwikkeling

IDEA Consult respecteert de privacy van uw gegevens.
Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren. 
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren of klik op meer informatie.

Ik heb het begrepen