Onderwijs & levenslang leren

In de EU zijn er 66 miljoen mensen tussen 25 en 64 jaar die geen diploma secundair onderwijs behaalden. Ze beschikken zelfs niet over de minimale lees- en rekenvaardigheden. Bovendien heeft slechts 1 op 10 van alle personen tussen 25 en 64 jaar in de EU-28 recent een bijscholing of opleiding gevolgd. Tegelijk worden jobs ingewikkelder, als gevolg van de digitalisering en technologische evoluties. Dit vereist nieuwe (clusters van) vaardigheden die voortdurend veranderen.

In die context wordt de Europese economie geconfronteerd met een belangrijke mismatch tussen de kwalificaties van de arbeidskrachten en de door de bedrijven gevraagde vaardigheden.  Aangezien deze mismatch de meest voorkomende oorzaak is van tekorten op de arbeidsmarkt, is een permanente focus op opleiding van essentieel belang. Het begint reeds bij initieel onderwijs en deelname van studenten aan werkplekleren, aangezien dat de overgang van onderwijs naar de arbeidsmarkt kan verzachten.

Om het hoofd te bieden aan die uitdagingen, bieden we beleidsmakers en stakeholders advies bij allerlei acties om personen uit te rusten met vaardigheden die hen voorbereiden op de arbeidsmarkt van morgen.

arrow team members
foto Lise Nackaerts
Lise Nackaerts
Senior Consultant Skills & Levenslang Leren
foto Ella Desmedt (Ph.D.)
Ella Desmedt (Ph.D.)
Senior Expert in Leren, Evalueren & Governance
foto Ditte Kimps
Ditte Kimps
Expert Onderwijs & Levenslang Leren

Referentieprojecten

IDEA Consult respecteert de privacy van uw gegevens.
Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren. 
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren of klik op meer informatie.

Ik heb het begrepen