Visie- & strategieontwikkeling

Beleid voeren is vooruitzien, en vooruitzien kan niet zonder visie en strategie. IDEA Consult heeft uitgebreide ervaring met begeleiding bij  de opmaak van strategische visies. Op basis van een gedegen analyse wordt een inspirerende missie en visie geformuleerd, die vervolgens wordt omgezet in strategische en operationele doelstellingen en geconcretiseerd in strategische projecten. Deze strategische projecten vormen dan weer de basis voor een operationeel plan.

Visie- en strategie-ontwikkeling is ook een interactief proces, waarbij verschillende actoren in workshops worden samengebracht om te brainstormen.

Deze visie- en strategieontwikkeling kan op zich staan, maar kan even goed een sluitstuk vormen van een onderzoek of evaluatieproject, waarbij de conclusies onmiddellijk worden omgezet in een toekomststrategie.

Dienstenaanbod:

  • Strategische planning
  • Interne analyse
  • Benchmarking
  • Omgevings- en SWOT-analyse
  • Missie- en visieformulering
  • Opmaak van strategische en operationele doelstellingen
  • Operationele planning
  • Opmaak van strategische meerjarenplannen

 

Voor vraagstukken rond strategie of belanghebbendenmanagement, kunnen besturen in Vlaanderen samenwerken met IDEA Consult via de Raamovereenkomst strategisch en belanghebbendenmanagement van de Vlaamse Overheid (2024-2025).

Alle entiteiten van de Vlaamse overheid, maar ook provinciebesturen, de VGC, steden en gemeenten, intergemeentelijke structuren, of verwante organisaties kunnen ons rechtstreeks contacteren om hun uitdaging te bespreken.

Een marktconsultatie organiseren is niet nodig, dat heeft de Vlaamse overheid al gedaan, ook geen uitgebreid bestek. Lees meer hier.

Referentieprojecten