Junior onderzoeker in sociaal, economisch en onderwijsbeleid

Jouw taken en verantwoordelijkheden

 • Samen met je collega’s breng je uitdagende maatschappelijk relevante projecten tot een goed einde;
 • Je werkt mee aan alle fases van het project (de offertefase, uitvoering en analyse en rapportage) en bent in staat om de resultaten van je werk te presenteren;
 • Je werkt op verschillende types projecten (onderzoek, monitoring, beleidsevaluatie en impactmeting) en hanteert hierbij verschillende methodieken (deskonderzoek, interviews, focusgroepen, beschrijvende statistiek, surveys, …);
 • Je verdiept je in verschillende thematieken, die zich vaak op het snijvlak van beleidsdomeinen bevinden: werk, onderwijs, innovatie, economie, … Lopende projecten in ons team situeren zich in de driehoek ‘regionale ontwikkeling – arbeidsmarkt – onderwijs’.

 

Jouw profiel

 • Je bent een generalist die zich graag verdiept in uiteenlopende maatschappelijk relevante thema’s en graag nadenkt over beleid;
 • Je bent een master of doctor in de sociale, economische of gedragswetenschappen;
 • Je bent vertrouwd met kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden en -technieken;
 • Je kan zowel zelfstandig als in team werken;
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden (zowel schriftelijk als mondeling);
 • Je beschikt over actieve kennis van het Nederlands, het Engels en bij voorkeur ook het Frans.

 

Wat bieden wij? 

 • Een boeiende job in een fijn team, waarin je de kans krijgt om jezelf te ontplooien en expertise op te bouwen in thema’s die je interesseren;
 • Contacten met belangrijke publieke en private klanten (federale, regionale en lokale overheden, sectoren, sociaaleconomisch middenveld...);
 • Mogelijkheid tot persoonlijke ontwikkeling via externe opleidingen en on-the-job training;
 • Een competitief verloningspakket met uitgebreide extralegale voordelen;
 • Een stimulerende bedrijfscultuur, met een vlakke structuur, een gezonde dosis flexibiliteit, en collega’s met verschillende achtergronden en nationaliteiten.

 

Neem contact op met ons

Stuur jouw sollicitatiebrief en cv naar Ella Desmedt, ella.desmedt@ideaconsult.be

IDEA Consult respects your data privacy.
Why cookies? Simply because they are used to help the website function, to improve your browser experience. 
Click 'I understand' to accept cookies or click more information.

I understand