Onderzoek en Analyse

In ons dienstenpakket als research-based adviesbureau staan onderzoek en analyse centraal. IDEA-onderzoek is zowel kwantitatief als kwalitatief onderbouwd. Ons concluderend advies is oplossingsgericht en beoogt de creatie van meerwaarde voor de klant.

Dit maakt dat het IDEA-onderzoek en analyse zich onderscheidt door:

  • Zijn maatschappelijke relevantie. Ons onderzoek gaat over de grote uitdagingen van de toekomst zoals de competitiviteit van de Europese economie, de demografische wijzigingen, de klimaatwijziging, de duurzame ontwikkeling van steden en het platteland , of rond de wegen naar een meer innovatiegedreven economie;
  • Het gebruik van sterke en beproefde wetenschappelijke methodologieën, gaande van literatuuronderzoek, kwantitatieve analyse, surveys over diepte-interviews, workshops en focusgroepen om aldus goed te begrijpen wat werkt (en wat niet werkt!), hoe het werkt, waarom en onder welke voorwaarden.
  • Zijn interactieve aanpak. We betrekken de inzichten van een brede groep van actoren om zo de onafhankelijkheid van het proces en de volledigheid en gedragenheid van de conclusies en aanbevelingen te waarborgen;

Voorbeelden:

  • Beleidsanalyse
  • Verkenningsstudies
  • Sectoranalyse
  • Competitiviteitsanalyse
  • Conjunctuuranalyse

andere projecten onder Onderzoek en Analyse

 

Zoek hier naar specifieke projecten door een kennisveld en/of klant te selecteren.